پیام مادر راستین در گردهمائی مخصوص آنلاین رهبران کره‌ای

25 ژانویه 2021

رهبران عزیز از دیدن شما بسیار خوشوقتم.

آفریننده ما، والدین بهشتی به مدت شش هزار سال منتظر بود تا این دوره زمانی از مشیت الهی، این روز را ببیند. او چقدر انتظار کشید تا شاهد روزی باشد که کار و تلاش او به نتیجه برسد. رویای خدا این بود که با فرزندانش بر روی زمین، در یک جشن و پایکوبی بی‌پایان و ممتد زندگی کند. او دنیای ابدی روح را در نظر داشت که بتواند در آن با فرزندانش، بدنبال تکمیل زندگی بر روی زمین، به زندگی ابدی ادامه دهد.

همه انسانهای زنده رویاهای خودشان را دارند. خانواده‌های برکت گرفته، که با مشیت الهی آشنا بوده و از طریق والدین راستین تولد دوباره یافته‌اند، آرزو دارند که با والدین بهشتی و والدین راستین بر روی زمین زندگی کنند، با فرزندان خود محبت و عشق عمیق را بتصویر کشیده و زندگی شادیبخش خود را به دنیای ابدی گسترش دهند. خانواده های برکت گرفته با چنین امیدی بر روی زمین زندگی می کنند.

از طریق والدین راستین بود که برای اولین بار در طی 6000 سال براساس کتاب مقدس، توانستیم محیطی را بوجود آوریم که در آن بتوانیم بطور قابل لمس و آشکار به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت کنیم و بدین ترتیب هشتمین سال چان ایل گوگ را با موفقیت به پایان برسانیم. بنابراین، مأموریت رهبران برگزیده به ویژه در کره، ماموریتی بسیار باشکوه است، زیرا آنها در حال آمادگی برای روزی هستند که بتوانیم معبد ”چان ایل“ را وقف کنیم، که در آن می‌توانیم بطور واقعی به  والدین  بهشتی بر روی زمین ملازمت کنیم.

فقط وقتی این کشور به ملتی تبدیل شود که براستی به والدین بهشتی ملازمت می‌کند، الگوئی کامل می‌شود. اگر در مسیر تأسیس کشوری که در آن مردم بتوانند از آغاز تا پایان هر روز به والدین بهشتی ملازمت کنند، موانعی وجود دارند، در این صورت شما باید رهبران کنونی این ملت را آموزش دهید.

در گذشته، قوم بنی اسرائیل که از برکت الهی برخوردار بودند، راه برای تولد یگانه پسر خدا را فراهم آوردند، با این همه،در پایان نتوانستند مسئولیت خود را انجام دهند. به همین صورت، این کشور ظهور والدین راستین را امکان پذیر کرد، کسانی که در نهایت پس از 6000 سال توانستند تکمیل مشیت الهی را به ارمغان آورند. اگر این کشور [کره] نتواند با والدین راستین یکی شود، نمی‌تواند به آرزوی خود دست یابد.

رویای والدین بهشتی، رویای بشریت و آرزوی والدین راستین است…. این کشور به عنوان موطن والدین بهشتی، باید بتواند مسئولیت خود را در برابر جهانیان به انجام برساند. این دوره زمانی نیست که بیش از یک بار بتوان در آن قرار گرفت.

همانطور که قول داده اید، در 25 روز آینده تا سالروز تولد والدین راستین، همه شما رهبران بایستی به نتایجی دست یافته و بتوانید بگویید: “من مسئولیت خود را به اتمام رسانیده‌ام!” شما باید بتوانید این را نشان دهید. بعبارت دیگر، به شما می‌گویم که باید تضمین کنید که وقت و فرصت برای فداکاری و سخت کوشی را از دست نمی‌دهید.

من معتقدم همه شما متعهد هستید که رهبرانی نباشید که والدین بهشتی و والدین راستین را بیش از این منتظر بگذارید. آیا می‌توانم اعتماد داشته باشم که شما در تقبل مسئولیت فقط حرف نمی‌زنید، بلکه نتایج واقعی نشان خواهید داد؟ فرا رسیدن آن روز نباید به تأخیر بیفتد. هرچه بیشتر پیشرفت کنید، بهتر خواهد بود.

لطفاً خود را برای آن “فستیوال ستارگان” آماده کنید که خدا براستی می‌تواند آن را جشن بگیرد.