– سنت‌های چان ایل گوک ارزش ابدی بشریت را نشان می‌دهد

سخنان والدین راستین

چه چیزی دارید که می‌توانید به آن افتخار کنید؟ آیا می‌توانید به پول یا تحصیلات خود افتخار کنید؟ به چه چیزی می‌توانید افتخار کنید؟ از زمان سانگ هوا پدر راستین، او در بون یانگ وان آرام گرفته و من هر روز برای ارائه چانگ‌سانگ به آنجا می‌روم. در فرهنگ سنتی کره، وقتی پدر یا مادری از خانواده‌ای اصیل از دنیا می‌روند، فرزندان برای مدت سه سال بر سر مزار والدین خود عزاداری می‌کنند. فرد به خانه خود رفت و آمد نکرده بلکه در کوهستانهای اطراف مقبره زندگی می‌کند. او نه وعده‌های غذایی مناسب خورده و نه لباس‌های مناسبی می‌پوشد. حتی در سرمای زمستان هم نمی‌تواند آتش روشن کند. در کره در فصل زمستان برف زیادی می‌بارد. با این حال به مدت سه سال در کنار پدر یا مادر خود که در آنجا دفن شده است زندگی می‌کند. پس از انجام این کار است، فرزند خلف نامیده خواهد شد. شما چطور؟ شما باید در ملازمت قلبی به پدر راستین، هر روز با انجام هون دوک هه سخنان او را بخوانید. هون دوک هه برای به ارث بردن سنتی است که والدین راستین می‌خواهند تا شما از آن پیروی کنید. (چم پومو گیانگ 13.2.2:10)

ما باید سنت خدا را برقرار کنیم. شما باید به افرادی تبدیل شوید که هر روز سخنان والدین راستین را در هون دوک هه مطالعه نموده و برطبق آن زندگی می‌کنند. شما باید بدانید که نتیجه زندگی شما به چگونگی ملازمت شما به والدین راستین چه در محل کار و چه در زندگی روزمره بستگی خواهد داشت. اگر زندگی خود را با ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق طی کنید، خدا برکات عظیم‌تری به شما خواهد داد. (چم پومو گیانگ 13.2.2:14)

سخنان پدر راستین حقیقت و اصل هستند. شما باید آنها را مطالعه نموده و براساس آنها زندگی کنید تا بتوانید دنیای عشق را بر اساس فرهنگ قلب بنا نهاده و آن را به والدین راستین پیشکش کنید. امیدوارم که تمام تلاشتان را برای تحقق این امر بکار ببندید. من مطمئن هستم که همه شما می‌دانید که زندگی بر اساس تعالیم پدر راستین، که اکنون در دنیای روح است، به چه معناست. لطفاً در برابر پدر راستین پیمان ببندید که پسران و دختران بالغ خواهید بود. (چم پومو گیانگ 13.2.3:4)

اولین شرطی که باید رعایت کنید این است که در قلبتان از خود خجالتزده نباشید. ما به قانون اساسی ملت بهشتی، قوانین مربوط به ملل خاص و قوانین خانواده‌ها نیاز داریم، اما شما ابتدا باید بر خود مسلط شوید. اگر در این کار کوتاهی کنید، دنیا نمی تواند پابرجا باشد. این مهمترین مسئله است. بنابراین، شما باید آن سطح قلبی (بدون هرگونه خجالتزدگی)‌ خود را حفظ کنید. اگر بتوانید آن را حفظ کنید، هرجا که قلبتان با شما باشد، می توانید در نقطه مرکزی بایستید. از آن مرحله به عنوان یک فرد باید در هشت مرحله بالا بروید. (چم پومو گیانگ 13.2.4:36)

خانواده شما باید تجسم واقعی خدایی شود که خود را به عنوان والدین راستین، آموزگار راستین و پادشاه راستین به شما نشان می‌دهد. آنگاه می‌توانید وارد پادشاهی بهشتی شوید و ایده‌آل آفرینش او را کاملاً درک کنید. به همین دلیل است که ما، والدین راستین، قانون اساسی جدید ملت بهشتی را تأسیس کردیم. هر آنچه که گفتم با واقعیت دنیای روح مطابقت دارد. بنابراین، خانواده شما باید میوه‌هایی را بر روی زمین به بار آورد که بتوان آن را برای بهشت (در دنیای روح) برداشت کرد. شما باید آن تجسم خدا شوید که می‌تواند برکات بسیاری از خدا را در انبار خود ذخیره کند. به جز این کلام، همه چیز را کنار بگذارید. هنگامی که خانواده‌ای تاسیس کردید که به عنوان تجسم خدا تجلی کرد، می توانید به دوره‌ای پا بگذارید که خدا بر روی زمین و در بهشت، در همه جا حضور داشته، ماندگار بوده و با اقتدار و قدرت کامل در همه جا سلطنت خواهد کرد. من دارم از دنیایی سخن می‌گویم که در آن همه چیز مطابق آنچه خدا اندیشیده و آرزو می‌کند انجام می‌شود. (چم پومو گیانگ 13.2.4:38)

اکنون که من در مورد خدا و دنیای روح به شما آموختم، زمان اجرای قوانین چان ایل گوک فرا رسیده است. در چان ایل گوک، مشیت الهی برای نجات دیگر کاربردی ندارد. وقتیکه آموزشهایم شما به پایان برسد، دیگر نمی‌توانم با شما بوده و با شما زندگی کنم. از آنجا که من به طور واضح تمام آنچه را که باید بدانید به شما نشان داده و آموزش داده‌ام، دیگر نمی‌توانم مسئولیت شما را بر عهده بگیرم. ما، والدین راستین، بر روی این زمین راه خدا را بنا کرده ایم، و تمامی شرطهای غرامت را برای شما تعیین کرده و به شما آموزش داده ایم. اگر با وجود این، همه چیز را باور ندارید، وقتی به دنیای روح بروید، می‌خواهید چه کار کنید؟ ما حتی واقعیت دنیای روح را از طریق پیام های مکتوب کاملاً آشکار کردیم. هم خدا والدین راستین روحی و هم ما، والدین راستین واقعی، مسئولیت خود را به انجام رسانیده‌ایم. ما بر اساس آن پایه چان ایل گوک را اعلام کردیم. ما حتی از قانون اساسی آن برای شما گفتیم. (چم پومو گیانگ 13.2.4:37)

تبادل نظر

والدین بهشتی والدین راستین را برای انسانهایی که والدین خود را از دست داده و بی هدف در سرگردانی بسر می‌برند، بر روی زمین به دنیا آورده است. والدین راستین، که به عنوان یگانه پسر و یگانه دختر خدا متولد شده‌اند، ضیافت نکاح بره را برگزار نموده، پس از آن برای آزادسازی والدین بهشتی، نجات بشریت و ساختن دنیای صلح بر روی زمین، یک زندگی دشوار و طاقت فرسا را دنبال کردند. آنها همچنین سنت‌هایی اعطا نموده‌اند که بشریت همیشه باید از آنها پیروی کنند.

ما خانواده‌های برکت گرفته در عصر چان ایل گوک باید برای سنتهای تاسیس شده توسط والدین راستین بسان زندگی خود ارزش قائل شده، سعی کنیم آنها را به فرزندانمان انتقال داده و تضمین کنیم که این وراثت برای ابدیت تداوم خواهد داشت. ما باید سنت هون دوک هه را که والدین راستین با دعا و چانگ سانگ برای ما آشکار نموده‌اند، نه تنها مهمترین بخش زندگی روزانه خانوادگی ما، بلکه مهمترین بخش تمامی گردهمائی‌های ما، در دفاتر کانون خانواده و یا غیر باشد.

علاوه بر این، والدین راستین سنت فرهنگ قلب را برای ما بنا نهادند. به ویژه مادر راستین، دوره سه ساله چانگ سانگ یادبود را بعد از سانگ هوا پدر راستین در سال 2012 برپا کردند، که در طی آن هر روز در کنار آرامگاهش با او بودند. برگزاری این نوع دوره یادبود معمولاً توسط فرزندان بدنبال از دست دادن والدینش، با ساختن كلبه‌ای كوچك در كنار آرامگاه والدین و زندگی در آن به مدت سه سال بدون انجام هر فعالیت دیگری انجام می‌شود تا به این ترتیب در كنار پدر یا مادر متوفی خود بماند. به طور خلاصه این یک روش سنتی برای اجرای سنت فرزند خلف است. با اعتقاد به اینکه فرد با از دست دادن والدینش، قادر به انجام وظایف خود به عنوان فرزند خلف نیست، یک مسیر مملو از رنج را طی می‌کند تا پس از مرگ والدین به عنوان فرزند خلف، وظایف خود را به انجام برساند.

مادر راستین به جای تمامی ابناع بشری، به آرامگاه پدر مون رفته، و به مدت سه سال در کنار او چانگ سانگ برپا نمود. او هر روز صبح به احترام پدر در آنجا به استقبال طلوع خورشید بر فراز کوه چان سانگ رفته و همانطور که با پدر راستین صحبت می‌کرد، چمنها را نوازش می‌کرد.

او شخصاً میز غذای پدر را سه بار در روز برپا می‌کرد، همانطور که وقتی او زنده بود، میز غذایش را چیده بود و به همراهی با او با صرف غذا، مسائل روزانه را با او در میان می‌گذاشت. به دور دست، به دریاچه چانگ پیانگ که مهتاب شبانگاهی بر روی آن منعکس شده بود، نگاه کرده و گاهی اوقات دستاوردهای او را به یاد می‌آورد. حتی در حالی که تمامی بخش‌های کوچک و بزرگ مشیت الهی را هدایت می‌کرد، در دوران یادبود، هر روز را بدون استثنا در کنار پدر راستین ماند. با این کار، او توانست سنت فرهنگ هیوجانگ را بر اساس فرهنگ قلب برای ما بوجود آورد. او این فرهنگ هیوجانگ را به عنوان طرز تفکر جدیدی مطرح کرد که از طریق آن اعضا می‌توانند تولد دوباره را تجربه کنند.

مادر راستین در طول دوره یادبود سه ساله خود، قلب والدین بهشتی را برای حل مشکلات دشوار نهضت هماهنگ تحت تاثیر قرار داده و به ما اجازه دادند به استقبال بهار مشیت الهی معجزه آسا برویم. بنابراین، در نیمه دوم سال 2017، عصر کانون خانواده بهشتی، که در آن می‌توانیم به والدین بهشتی ملازمت نموده و از او حمایت کنیم، نه تنها در کره بلکه در ژاپن و ایالات متحده نیز افتتاح شد.

علاوه بر این، ما که برکت ناجی قبیله بهشتی را از والدین راستین دریافت کرده‌ایم، باید رسالت و مسئولیت اهدا شده توسط خدا را به انجام برسانیم. ناجی قبیله‌ای بهشتی، برکت برکتها است که توسط والدین راستین به ما اعطا شده است. آنها از ما می‌خواهند تا تجسم والدین راستین شده، سنتها و زندگی والدین راستین را سنت و زندگی خود بسازیم. والدین راستین در طول زندگیشان، همیشه اشک، عرق و خون ریختند تا رسالت خود را به عنوان ناجی به انجام برسانند. خانواده های برکت گرفته همچنین باید با انجام ماموریت و مسئولیت خود را به عنوان ناجیان قبیله‌ای بهشتی، دنیای صلح آمیز و رویای بشریت را به عنوان یک خانواده بزرگ بواقعیت درآورند.

سرانجام، همه ما باید جامعه فرهنگ قلب، هماهنگی و اتحاد را بوجود آوریم. بواسطه انتخاب خدا، مزیت زمانی متمرکز بر اعمال و پایه‌های خوب اجدادام و طبیعت خودمان، به کانون خانواده بپیوندیم. اگر چه مشکلات متعدد و رنج و عذاب شدیدی راه ما را مسدود کرده بود، اما ما توانستیم جامعه متمرکز بر والدین بهشتی و والدین راستین را بنا کنیم. اکنون، همراه با اعلامیه چان ایل گوک، تمامی مردم جهان مسئولیت دارند تا یک جامعه بهشتی فرهنگ قلب متمرکز بر والدین بهشتی را بنا کنند. اگر ما بتوانیم فرهنگ قلب زیستن به خاطر دیگران را بشکلی گسترده توسعه ببخشیم، و با سنت هیوجانگ بتصویر کشیده شده توسط پدر و مادر راستین به عنوان مبنا والگوی ما، مطمئنا چان ایل گوک قابل تحقق خواهد بود.

بدون والدین راستین سنت‌های چان ایل گوک هرگز قابل آشکار نبوده، و بدون والدین راستین لذت و خوشبختی خانواده‌های برکت گرفته هیچ معنایی نخواهد داشت. بنای واقعی چان ایل گوک آرزوی والدین بهشتی و والدین راستین و همچنین آرزوی تمامی خانواده‌های برکت گرفته است.

نکاتی برای تعمق

  1. با توجه به سخنان والدین راستین، برای درونی و باطنی ساختن سنتهای چان ایل گوک در خود، چه کارهایی را باید انجام بدهیم؟
  2. چگونه می‌توانیم دست به دست یکدیگر داده و رسالت و مسئولیت ناجی قبیله‌ای بهشتی را به انجام برسانیم؟