برگزیده سخنان مادر راستین در جشن پیروزی نهایی 40 روز جشنواره چان بو برای بزرگداشت هشتمین سالگرد عروج مقدس پدر راستین که در بیست و پنجمین روز از هشتمین ماه سال هشتم چان ایل گوگ برابر با 11 اکتبر 2020، در مرکز صلح جهانی چانگشیم برگزار شد.

خانواده‌های دوست داشتنی که بعنوان خانواده‌های چان بو پذیرفته شده‌اند و رهبران سراسر جهان، از دیدن شما بسیار خوشحالم.

من بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام که زندگی ما در اینجا بر روی زمین و محیط ما، محیط زندگی ما در بهشت، در جهان ابدی خواهد شد. از این رو، ما باید به محیطی دست یابیم که در آن مردم بتوانند با آزادی نامحدود بر روی زمین زندگی کنند. به همین دلیل است که حتی آفریننده ما نیز برای حیات بر روی زمین اهمیت بسیاری قائل است. بر این اساس، او به آدم و حوا، اولین اجداد ما، دوره رشد داد و امیدوار بود که آنها با ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق کامل شوند. اساسی‌ترین نکته عشق مطلق و پاکی مطلق است. فقط وقتی زندگی پاک و بدون هیچ آلایشی را سپری کرده باشیم، می‌توانیم در آزادی کامل در دنیای ابدی زندگی کنیم، و چنین چیزی تنها بر روی زمین شدنی است.

پس از عروج پدر راستین، چه کسی روز ملی را اعلام کرد؟ مادر راستین، یگانه دختر خدا، سال تأسیس چان ایل گوک را اعلام کرد. دروازه های چان ایل گوگ، تحت حاکمیت خدا گشوده شده است. در این صورت، لازم است افرادی نیز باشند که واجد شرایط شهروندی چان ایل گوگ باشند. این صلاحیت به سادگی با دریافت برکت بدست نمی‌آید. یک دوره رشد، یعنی یک وظیفه و مسئولیت وجود دارد. بنابراین، وضعیت یک خانواده، با توجه به مسئولیت پذیری آن خانواده، و عملکرد خانواده در انجام آن تعیین خواهد شد.

از این رو، مطمئناً تمامی زوجهای برکت گرفته در سراسر جهان باید مسئولیت خود را به عنوان ناجیان قبیله‌ای بهشتی به انجام رسانده و به زوجهائی تبدیل شوند که به عنوان خانواده چان بو پذیرفته و معرفی ‌شوند. و آنها نباید در اینجا متوقف شده، بلکه برای نسلهای آینده به پیشرفت خود ادامه دهند. شما به عنوان خانواده چان بو، در این مدت که مادر راستین، یگانه دختر خدا با شما بوده، چقدر حوزه خودتان را در اینجا بر روی زمین توسعه و گسترش بخشیده‌‌اید؟ این به دارایی شما در دنیای ابدی تبدیل خواهد شد.

همانطور که در ویدئو مشاهده کرده‌اید، طی دوره هفت ساله حتی از مکانهایی بازدید کردم که مردم می‌گفتند نباید به آنجا بروم. من چنین کردم زیرا از رویا و امید والدین بهشتی باخبر بودم. چون والدین راستین باید تمام بشریت را که مانند یتیم بسر می‌برند، به سوی والدین بهشتی هدایت کنند. والدین راستین از طریق برکت، باید دری را بگشایند که در آن تمامی مردم بتوانند در مقام فرزندان والدین بهشتی قرار بگیرند.

در کتاب مقدس می‌خوانیم که هرچه در زمین بگشایی در بهشت گشوده خواهد شد. کره زمین ضروری است. از این رو، برای اینکه بدون هرگونه لکه و آلودگی زندگی کنید، باید کاملاً با یگانه دختر خدا، مادر راستین یکی شوید و با او برای تکمیل مشیت الهی همکاری و تلاش کنید. لطفاً به یاد داشته باشید که این تنها راه ایستادن در موقعیتی است که بتوانید تبریکات و برکات والدین بهشتی را دریافت کنید.

از این منظر، من دیگر جوان نیستم. همچنین این وظیفه والدین راستین است که فرزندانی را یافته و پرورش بدهند که والدین بهشتی بتوانند آزادانه از طریق آنها کار کنند. به همین دلیل گفتم که خوب است اگر ما بتوانیم هفت میلیارد و هفتصد میلیون نفر مردم جهان را تا سال 2027 بازسازی کنیم. با این حال، طی دوره 7 ساله، من از موانع زیادی که باید برطرف شوند آگاه شدم. از این رو، از تمامی خانواده‌هایی که بعنوان خانواده چان بو پذیرفته شده‌اند و همینطور تمامی خانواده های برکت گرفته می‌خواهم تا در بازسازی لااقل یک سوم بشریت با من همکاری کنند. امید صمیمانه من این است که تا سال 2027، در شصتمین روز والدین بهشتی، همه شما بتوانید به والدین بهشتی گزارش بدهید که “اگر چه پیشکش ما کافی نیست، اما تمامی تلاش خود را بکار گرفتیم.”

زمان برای یک سیستم جدید

از این رو، ما به بازسازی و سیستم جدیدی برای این کار نیاز داریم. با این حال، این ملت (کشور کره)، که قرار بود تا موطن والدین بهشتی شود، بین شمال و جنوب تقسیم شده است. در حین انجام تورهای سخنرانی در سراسر جهان، در طی اجرای برنامه‌های فدراسیون صلح، توانستم با بسیاری از سران کشورها ملاقات کنم. رهبران می‌گفتند که فدراسیون صلح می‌تواند كشورهای آنها را نجات داده و در این مسیر از سازمان ملل پیشی گیرد. همانطور که آنها کار بزرگ این سازمان تاسیس شده توسط والدین راستین را تشخیص می‌دهند، بسیاری از کشورها هستند که می‌خواهند با فدراسیون صلح و جنبش برکت ازدواج والدین راستین کار کنند.

با این حال، واقعیت این کشور مانند یک قورباغه گرفتار آمده در چاهی است که قادر به دیدن جهان نیست. به همین دلیل این کشور را به پنج منطقه تقسیم کرده، و رهبران هر منطقه را به عنوان فرماندهان کل قوا تعیین کرده و به آنها گفتم که برای بازسازی ملی کار کنند. زمان زیادی باقی نمانده است، اما تا به حال نتایج زیادی نداشته‌ایم. ما باید برای مردم در دولت الهام بخش باشیم، اما مهمتر از همه چیز شهروندان هستند. به عبارت دیگر، برنامه‌های ویتنسینگ ما ضعیف بوده‌اند. قدرتها و نیروهای شرعی و قانونی در این کشور رو به زوال هستند. برعکس، شما از حمایت و پشتیبانی کامل والدین بهشتی و والدین راستین برخوردار هستید. دیگر دلیلی برای ترس نمی‌تواند وجود داشته باشد. آیا این کشور و مردمی را که در اصل خدا می‌خواست تا به آنها برکت دهد، رها خواهید کرد تا به سادگی به مردمی تبدیل شوند که نتوانسته‌اند مسئولیت خود را به انجام برسانند؟

آیا فقط مسئولین باید مسئولیت خود را انجام بدهند؟ لازم است تا تمامی شهروندان در سراسر این کشور تحت پرچم جامعه مقدس الدین بهشتی به والدین راستین ملازمت کنند. تنها وقتیکه ما به چنین مردمی مبدل شویم، می‌توان شبه جزیره کره کاملاً متحد و یکپارچه داشه باشیم./