– خانواده من ، شخص مرکزی در بنای پادشاهی بهشتی برروی زمین و در بهشت

کلام والدین راستین

پیمان خانواده شماره 1:

خانواده ما، مالک چان ایل گوک متمرکز بر عشق راستین پیمان می‌بندند که در پی موطن اصیل ما بوده و پادشاهی خدا را بر روی زمین و در بهشت، ایده‌آل اصیل آفرینش را به واقعیت درآورد.

ایده‌آل آفرینش، بنای پادشاهی خدا در زمین و بهشت است. با این حال، از آنجا که انجام این ایده‌آل به دلیل سقوط بشر امکان پذیر نبود، ما باید از طریق بازسازی به آن دست پیدا کنیم. این بدان معنی است که ما باید با جستجوی موطن اصیل خود، پادشاهی خدا را در زمین و بهشت، ایده‌آل اصیل آفرینش را بنا کنیم. در اینجا از بنا کردن سخن می‌گوئیم. چرا ما از این کلمه استفاده می کنیم؟ به این دلیل است که ما بایستی پادشاهی خدا را بوجود آوریم. این پادشاهی به خودی خود ایجاد نخواهد شد. خودمان باید آن را بسازیم. این دنیای کنونی، جهنم روی زمین بوده و به جهنم در دنیای روح متصل است. ما باید با بازآفرینی دنیا، آن را 180 درجه واژگون کنیم.

از آنجا که خانواده به دلیل سقوط از دست رفته است، ما اکنون باید خانواده خدا را بسازیم. این یک وظیفه فردی نبوده بلکه وظیفه خانواده‌های ما، مالکین چان ایل گوک است. خانواده‌های ما بایستی متمرکز بر عشق راستین “به دنبال موطن اصیل بوده و پادشاهی خدا را بر روی زمین و در بهشت، ایده‌آل اصیل آفرینش، بنا کنند.” موطن اصیل عنوان شده در اینجا موطن اصیل متمرکز بر  خانواده ها است. به همین دلیل است که همگی شما باید به زادگاه خود برگشته و پادشاهی خدا را بر روی زمین و در بهشت ​​بوجود آورید. هنگامی که زادگاه خود را بازسازی کردید، ملت و جهان به طور طبیعی متحد می‌شوند. بنابراین، دیگر چیزی برای نگرانی وجود نخواهد داشت. افرادی که بر روی زمین در یک خانواده متحده با محوریت عشق راستین خدا زندگی کرده اند، جایی که پادشاهی خدا بر روی زمین و پادشاهی خدا در بهشت یکی است، به یک خانواده پادشاهی خدا تبدیل می‌شوند.

ما دیگر در دوران رستگاری فردی زندگی نمی‌کنیم. ادیان، و به ویژه مسیحیت، در مورد رستگاری فردی صحبت می کنند، اما این کافی نیست. خواست خدا رستگاری خانواده است. بازسازی باید در خانواده رخ دهد، زیرا سقوط ایده‌آل خانواده را از بین برد. آن زمان فرا رسیده است. در تمامی تاریخ، هرگز چنین اتفاقی بر روی زمین رخ نداده است. سرانجام، خانواده پا به دوران آبادانی گذاشته است. از طریق خانواده ها است که باید پادشاهی خدا را بر روی زمین و در بهشت، ایده آل اصیل خدا، بسازیم. از آنجا که خانواده را از دست دادیم، خانواده‌های ما باید آن پادشاهی را بازسازی کنند. موطن اصیل نه متمرکز بر ملت بلکه متمرکز بر خانواده‌ها است. به همین دلیل است که می گویم شما باید به زادگاه خود برگردید. اگر هنوز خانواده ای در آنجا دارید، باید به زادگاه خود برگردید و پادشاهی خدا را بر روی زمین و در بهشت ​​بسازید. (“ارزش و اهمیت پیمان خانواده” ، پیانگ هوا شین گیانگ ص 255)

تبادل نظر

یک کلمه انگلیسی زیبا وجود دارد که فامیلی یا “خانواده” است. اگر کلمه “خانواده” ( Family ) را حرف به حرف تجزیه کنیم و از هر حرف به عنوان حرف اول یک کلمه استفاده کنیم، می‌توانیم این کلمات و این جمله را بسازیم:

F = Father

A = and

M = Mother

I = I

L = Love

Y = You

( Father and Mother, I love you ) همانطور که مشاهده می‌کنید، کلمه “خانواده” می‌تواند مخفف جمله “پدر و مادر، دوستت دارم!” باشد. خانواده جائی است که عشق راستین خدا می‌تواند در چهار حوزه عشق جاری شده و همه را متحد و یگانه بسازد.  

ما انسانها مالکین و صاحبان چان ایل گوگ هستیم. این بیانگر زمانی است که دو نفر (والدین بهشتی و انسان، روح و جسم، آدم و حوا) به حالت و موقعیت اصیل خود به عنوان پسر و دختر والدین بهشتی بازگشته‌اند. این به معنای نائل آمدن به استانداردی است که از طریق اجریا آن والدین بهشتی می‌تواند به انسانها، آدم و حوا، حق تسلط بر جهانی را که آفریده، بدهد. وقتی خانواده‌های برکت گرفته به آن مرحله دست پیدا کنند، محور اصلی زندگی آنها عشق راستین خواهد بود. متمرکز بودن بر عشق راستین، به روح و جسمی اشاره دارد که در اتحاد بوده و می‌توانند با والدین بهشتی داد و گرفت داشته باشند. این عشق است که از طریق آن ما می‌توانیم نسب خونی شیطان، مالک دروغین، که ما را از والدین ما جدا و دور کرد را قطع کرده و با روح و جسمی متحد با والدین بهشتی یکی شویم.

پس از آن، لازم است که موطن اصیلمان را بازسازی کنیم. موطن اصیل به باغ اصیل عدن قبل از سقوط اشاره دارد. آنجا مکانی است که خانواده‌های کامل فاقد هرگونه اثر و نشانه‌ای از سقوط به آن پای گذاشته و با والدین بهشتی زندگی کنند. چنین خانواده‌ای گسترش یافته و به موطن اصیل یا سرزمین مادری والدین بهشتی تبدیل می‌شود، و این همچنین موطن و سرزمینی است که ما انسانها باید روزی به دنبال آن باشیم. از نقطه نظر ناجی قبیله‌ای بهشتی، موطن اصیل اشاره به جایگاهی است که در آن خانواده ماموریت آموزش و برکت 430 زوج از قبیله خود را بطور کامل به انجام رسانده باشد. این مکانی است که والدین بهشتی میتواند در آنجا ساکن شود.

در کتاب مقدس، ضرب‌المثلی در باره یک پسر ولگرد وجود دارد. روزی او به سراغ پدرش رفته و سهم ارث خود را درخواست و دریافت کرد و بدنبال آن به سیر و  سیاحت و خوشگذرانی بدور دنیا پرداخت. در ابتدا احساس می‌کرد که می‌تواند به هر آنچه که می‌خواهد دست پیدا کند. با این حال، او با ولخرجی‌هایش تمامی دارایی خود را از بین برد و در نهایت مجبور شد با خوردن غذاهای سگ و خوک، معده خالی اش را پر کند. کم کم دلش برای پدر و مادرش تنگ شد. در پایان، به خود جسارت داده و به زادگاهش بازگشت. پدر و مادرش از دیدن پسرشان که فکر می‌کردند مرده است بسیار خوشحال شده و حتی جشنی برپا کرده و یک انگشتر طلا نیز به او هدیه دادند. آنها اینگونه با آغوشی باز از او استقبال کردند. با توجه به این داستان، براستی ما بایستی به موطن اصیل خود بازگردیم یعنی تنها یک راه در پیش رو داریم و آن این است که به مکانی بازگردیم که در آن والدین بهشتی با آغوشی باز منتظر ما است.

در مرحله بعد، ما باید پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در بهشت یا همان ایده‌آل اصیل آفرینش را بنا کنیم. ایده‌آل اصیل والدین بهشتی این بود که دو نفر با هم متحد شده و موقعیتی برای حضور خدا و تسلط او بر همه چیز را بوجود آورند. این پادشاهی بهشتی نه تنها بر روی زمین بلکه همچنین باید در دنیای روح ​​تحقق یابد. بر این اساس، دو دنیای روح و جسم می‌توانند به یک کشور کاملاً متحد تبدیل شوند. در نتیجه، والدین بهشتی نامرئی می‌تواند به روی زمین آمده، وارد بدنهای جسمی خانواده های برکت گرفته شده و شخصیت انسانی را تجربه کند. از طرف دیگر، انسانهای جسمی و مرئی می‌توانند با والدین بهشتی به یگانگی دست یابند و شخصیت الهی را تجربه کنند. و اینگونه به طور همزمان در دو دنیای جسمی و روحی زندگی کنند.

از آنجائیکه سقوط در خانواده صورت گرفت، ترمیم و بازسازی نیز باید در خانواده آغاز شده و به انجام برسد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این امر را به واقعیت درآوریم. تاکنون هرگز چنین عصر تاریخی به این شکل وجود نداشته است. ما وارد عصری شده‌ایم که سرانجام متمرکز بر والدین بهشتی و والدین راستین، می‌توانیم خانواده خدا را بوجود آوریم. این خانواده با بازسازی قبیله گسترش یافته و تمامی جهان را در برخواهد گرفت. وظیفه ما به عنوان خانواده های برکت گرفته این است که سرزمین یا منطقه ای را که قبایل ما در آن زندگی می کنند، بازسازی کنیم و آن را به عنوان موطن اصیل به والدین بهشتی بازگردانیم و ایده‌آل اصیل آفرینش را که همان پادشاهی و حاکمیت مستقیم خدا بر روی زمین و در بهشت است، به واقعیت درآوریم.

نکاتی برای تعمق

1) چگونه می‌توانم با آموزش روح و جسم خود، در زندگی روزمره با همسرم متحد شوم، تا بتوانم مفعولی بشوم که والدین بهشتی بتواند عشقش را با من سهیم شود؟

2) کارهایی که خانواده من می‌توانند برای ساختن بنای پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در بهشت ​​انجام دهد چیست؟