– در جستجوی عشق در خانواده

کلام والدین راستین

به دلیل سقوط، انسانها از عشق، زندگی و نسب خونی خدا جدا شده و به عشق، زندگی و نسب خونی شیطان پیوستند. وقتی می گوییم اجداد بشری سقوط کردند، منظور ما این بود که آدم و حوا به والدین دروغین، شیطان پیوسته، نسب خونی او را به ارث برده و به بازماندگان او تولد دادند. اکنون سوال این است که چگونه می‌توان این مسئله را تغییر داد و اصل و نسب دروغین خود را به اصل و نسب خدا تغییر داد. برای انجام این کار، ما بایستی بطور کامل، 180 درجه تغییر کنیم. (چان سانگ گیانگ 4.3.2:7)

سقوط در کمال مرحله رشد رخ داد و ما باید با معکوس کردن مسیر آن، حالت اولیه را بازسازی کنیم. آدم و حوا در بواسطه سؤاستفاده از عشق سقوط کردند. در مسیر بازسازی نیز، وقتی به مرحله‌ای می‌رسیم که در آن آدم و حوا سقوط کردند، ما نیز باید بر مشکل عشق غلبه کنیم. تا به امروز‌، مردم از والدین دروغین، شیطان عشق دریافت می‌کردند. برای غلبه بر این مشکل عشق شیطان، راهی جز برقراری ارتباط با عشق والدین راستین متمرکز بر خدا وجود ندارد. بنابراین، بشر، که در قلمرو سقوط، نسب خونی والدین سقوط کرده را به ارث برده است، باید با والدین راستین دیدار کرده و به طور عمودی با آنها متحد شود تا در مسیری ورای  قلمرو سقوط، راه خود را پیدا کند. اصل الهی می آموزد که ما باید به آن موقعیت نائل شویم. با این وجود، به تنهائی نمی‌توان به چنین چیزی دست پیدا کرد، این امر مستلزم آن است که زن و مرد در قالب زن و شوهر در کنار هم باشند. این مراسم برکتی است که توسط کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی برگزار می‌شود. برکت را نمی‌توان به خواست خود انجام بدهیم، بلکه باید متمرکز بر خدا، نقطه مرکز عمودی انجام شود. (چان سانگ گیانگ 4.2.3:13)

تبادل نظر

بعضی از حیوانات در یک مزرعه با هم صحبت می کردند. مرغ ابتدا گفت: “من با تخمگذاری به سرورم خدمت می کنم.” سپس گاو به سرعت گفت: “من هر روز با دادن شیر به سرور خود خدمت می کنم.” خوک سپس گفت: “من تمام گوشتم را به سرور می دهم” ، و گوسفند گفت: “من شیر، گوشت و حتی پشم خود را در اختیار سرورم قرار می‌دهم.” سپس سگی که کنار آنها نشسته بود، خمیازه‌ای کشیده و گفت: “من به استادم چیز خاصی نمی‌دهم، اما بیشترین عشق را دریافت می‌کنم.” با این حرف، تمامی حیوانات دیگر یکهو، به سگ نگاه کردند. آنها متوجه شدند که سگ در مقایسه با آنها واقعاً چیزی نمی‌دهد اما عشق سرور را در انحصار خود دارد. حیوانات با عصبانیت شاکی شده و گفتند”این خیلی ناعادلانه است! با عقل جور در نمي‌آید! با ما بدرفتاری می‌شود!” سپس سگ لبخندی زد و گفت: “گرچه من هیچ چیز مادی به اربابم نمی‌دهم، اما هنگامی که او به خانه برمی‌گردد، به سوی او دویده و با تکان دادن دمم به او می‌گویم” دوستت دارم “، و اینگونه تمامی قلبم را به او پیشکش میکنم. بنابراین، برای اینکه شما را دوست بدارند، شما باید قبل از هر چیزی، قلبتان را پیشکش کنید. آیا متوجه می‌شوید؟”

تمامی انسانها، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند، در اشتیاق عشق بوده و خواستار دریافت آن هستند. عشق نه تنها هدف زندگی بشر، بلکه هدف تمام موجودات در این جهان از جمله گیاهان و حیوانات است. این بدان دلیل است که عشق دلیل و امیدی است که والدین بهشتی با آن بشریت و تمامی موجودات آفرینش را آفرید. والدین راستین تمامی مخلوقات و انسانها را با عشق آفرید.

با این حال، اگرچه عشق دلیل و هدف وجودی و حیات تمامی موجودات است، اما ممکن است به دلیل عشق نادرست صدمه دیده و یا رنج بکشند. این بدان دلیل است که دقیقاً مانند حیوانات مزرعه در داستان ما، آنها عشق کاذب را با عشق راستین اشتباه می‌گیرند. اینجاست که مشکلات بروز می‌کنند. از آنجا که اکثر مردم هنوز به ابزار عشق ورزیدن مجهز نشده اند، در نهایت به یکدیگر آسیب می‌رسانند. بنابراین، شناخت ما از عشق باید تغییر کند.

نخست، ما باید چگونگی درک خود از عشق را تغییر بدهیم با این دید که عشق نه به معنای دریافت بلکه به معنای همراهی با دیگران است. عشق چیزی است که شما اول می‌دهید، نه اینکه اول آن را دریافت کنید و مهم این است که بدانید چگونه باید آن عشق را به دیگران بدهید. درست مثل سگ در داستان فوق، شما باید ابتدا در مورد شخصی که می‌خواهید به او عشق بورزید فکر کنید و آن عشق مورد نیازش را به او بدهید. عشق ورزیدن بر اساس تصمیم خود و شکایت کردن از این که در عوض عشق دریافت نکرده اید، راه نادرست عشق ورزیدن است. بنابراین، شما باید ابتدا در مورد زوج مفعولی خود فکر کرده و درست در سطح او به او عشق بورزید.

دوم، عشق به غل و زنجیر کشیدن یا در اختیار گرفتن شریک زندگی نیست بلکه فرایندی است که شما در آن می‌توانید با عشق ورزیدن به او، خودتان را کشف کرده و شخصیت خود را بالغ تر کنید. در خانواده، والدین با عشق ورزیدن به فرزندان، بالغ‌تر می‌شوند. بنابراین، والدین باید از فرزندان خود سپاسگزار باشند و به آنها احترام بگذارند، زیرا فرزندان به آنها كمك می‌كنند تا موقعیت خود را به عنوان والدین كامل كنند. مکانی که انسانها می‌توانند موقعیت خود را به عنوان پدر و مادر کامل کنند، مکانی است که والدین بهشتی و والدین راستین به عنوان والدینی عاشق به یکدیگر پیوسته تا بشریت دوست داشته و آنها را نجات بدهند.

والدین راستین به ما می گویند که راه صحیح دوست داشتن، اصلاح نظم نادرست عشق است. ما باید مطابق با دیدگاه شریک زندگی خود و با گرایش در زیستن برای او، با درنظر گرفتن وضعیت او،، به او عشق بورزیم. والدین راستین به ما رخصت داده‌اند تا از طریق برکت ازدواج با شریک زندگی خود ملاقات کرده و سعادت رسیدن به کمال را از طریق همسر خود تجربه کنیم. یک زن و شوهر که برکت ازدواج دریافت کرده اند، باید سعی کنند چنان به یکدیگر عشق بورزند که بتوانند برکت را در خانواده خود متمرکز بر والدین بهشتی با استواری برقرار کنند.

نکاتی برای تعمق

  • 1) فکر میکنید که به دلیل نظم نادرست عشق در دنیای سقوط کرده، چه مشکلاتی بروز می‌کنند؟
  • 2) برای اصلاح نظم نادرست عشق، خانواده ما باید بر چه چیزی متمرکز شده و ما در زندگی خود چه كارهایی را باید انجام بدهیم؟
  • 3) برای ایجاد نظم راستین عشق، چگونه باید خانواده های سکولار در اطراف خود را آموزش بدهیم؟