مسئولیت خانواده برکت گرفته

کلام والدین راستین

شما برکت گرفته و به فرزند تولد می‌دهید. وقتیکه فرزند برکت گرفته باردار شده‌اید، بایستی استاندارد داشتن سه فرزند روحی را برپا کنید، یعنی کسانیکه بطور کامل با فرزند در رحم شما یگانه شوند. فرزندان والدینی که برکت گرفته‌اند بایستی اینگونه از جانب فرزندان روحی مورد حمایت و مراقبت قرار بگیرند تا قبل از نیل به سن 21 سالگی سقوط نکنند. این موضوع شبیه ماموریت سه بزرگ فرشته بود که قرار بود آدم و حوا را در دوره رشدشان مورد حمایت و مراقبت قرار بدهند، تا زمانیکه آنها به یک زوج ایده‌آل تبدیل شوند. فرزندان برکت گفته که از والدینی بوجود آمده‌اند که والدین روحی‌شان هم هستند مثل آدم و حوائی هستند که از جانب خدا شکل و فرم گرفته‌اند.  اندوه تلخ خدا این است که بزرگ فرشته باعث سقوط آدم و حوا شد. بدون ملازمت به فرزندان برکت گرفته راه بازسازی برای سه فرزند روحی در مقام سه بزرگ فرشته وجود ندارد. تنها متمرکز بر فرزندان برکت گرفته است که والدین می‌توانند بر پایه والدین بازسازی شده قرار بگیرند. همانطور که قرار بود آدم و حوا از طریق هابیل بازسازی شوند، والدینی که برکت گرفته‌اند همچنین می‌توانند از طریق نسل دوم کامل شوند. برای شما این امر به معنای ملاقات نجات دهنده است. برای اینکه شما بتوانید در مقامی برای دریافت عشق خدا قرار بگیرید، بایستی در مقام هابیل بایستید. مقام هابیل مقامی بجای آدم است، بنابراین بایستی سه بزرگ فرشته در برابر او باشند. تنها وقتیکه این سه بزرگ فرشته پایه اطاعت از آدم را بطور کامل بنا کنند، آنها می‌توانند به جایگاه آدم سقوط نکرده بازسازی شوند. (خانواده‌های برکت گرفته و پادشاهی بهشتی جلد دوم ص 165)

تبادل نظر

خانواده‌های برکت گرفته بدنبال دریافت برکت، قبل از شروع زندگی زناشوئی، بایستی به سه فرزند روحی تولد داده و آنها را بازسازی کنند. والدین بهشتی قبل از آفرینش آدم و حوا، سه بزرگ فرشته ابلیس، میکائیل و جبریل را آفریده بودند. قرار بود که این سه بزرگ فرشته با مراقبت کامل از آدم و حوا پایه ملازمت به آدم و حوا را بوجود آورند. اندوه و درد تلخ خدا این بود که ابلیس یعنی کسی که خدا برای حمایت از آدم و حوا تعیین  کرده بود، به جای مراقبت کردن، به آنها تجاوز کرد و باعث سقوط آنها شد. در نتیجه ما در مسیر بازسازی لازم است که این موضوع و این خطا را جبران کنیم. به این دلیل خانواده‌های برکت گرفته بایستی از طریق غرامت سه فرزند روحی را در جایگاه سه بزرگ فرشته بازسازی کنند. در اصل اعضای کانون خانواده بدون داشتن سه فرزند روحی و یا بازسازی سه بزرگ فرشته صلاحیت دریافت برکت ازدواج را ندارند. به خاطر اینکه آنها نمی‌توانند بدون داشتن سه فرزند روحی، به فرزندان جسمی نسب خونی خدا تولد بدهند که بطور کامل از نسب خونی شیطان و از هرگونه تاثیرات و ادعای شیطانی بدور هستند.

پدر راستین فرمودند، اگر شما سه فرزند روحی را بازسازی نکنید، صلاحیت آن را ندارید که به عنوان زوج برکت گرفته زندگی زناشویی‌تان را شروع کرده و همچنین صلاحیت ندارید که فرزندانی را تولد می‌دهید دوست بدارید. برای بازسازی و پرورش سه فرزند روحی شما نخست بایستی تمامی وجود و عشق‌تان را گذاشته تا زمانیکه آنها شما را والدین خود صدا بزنند. وتقیکه چنین استانداردی تاسیس شد، شما باید تضمین کنید که فرزندان روحی‌تان به پسر و دختر جسمی‌تان از زمانیکه در رحم هستند، ملازمت کنند. از طریق چنین مراحلی، جریان سقوط در باغ عدن واژگون شده و بازسازی متمرکز بر آن خانواده برکت گرفته به انجام خواهد رسید. در اینجا شیطان نمی‌تواند در ارتباط با خانواده‌هاییکه چنین استانداردی را تاسیس کرده‌اند، ادعائی داشته باشد و این معنایش آن است که آن خانواده بطور جدی و کامل نسب خونی شیطانی را از بین خواهد برد.

بعلاوه، مرد و زنی هم که قبل از دریافت برکت ازدواج کرده‌‌ و به عنوان نسل اول بازسازی شده برکت دریافت کرده‌اند، بایستی تمامی تلاششان را بکار ببندند تا این استاندارد را برپا کنند. آنها بایستی قبل از تولد فرزند جسمی، صاحب سه فرزند روحی شده و حوزه‌ای را بوجود آورند که شیطان به هیچ وجه نتواند ان خانواده را مورد حمله قرار بدهد.

والدین راستین قبل از برکت ازدواج مقدس خودشان، مراسم نامزدی برای سه فرزند روحی‌شان را برپا کردند. آنها بدنبال مراسم ازدواج مقدس، به سه فرزند روحی خود نیز برکت ازدواج دادند. خانواده‌های برکت گرفته بایستی استاندارد عشق به فرزندان روحی‌شان حتی بیشتر از عشق به فرزندان جسمی‌شان را بوجود آورند. با انجام چنین چیزی،  فرزندان روحی‌تان احساس خواهند کرد که عشقی عظیم‌تر از میزان عشق شما به فرزندان جسمی‌تان را دریافت کرده‌اند، در نتیجه مصمم خواهند شد تا آن عشق را بازگردانند. به همین سبب آنها از فرزندان جسمی‌تان حمایت و حفاظت خواهند کرد. اینگونه فرزندان روحی در مقام قابیل، با فرزندان جسمی در مقام هابیل متحد می شوند. در یک چنین مسیری والدین و فرزندان برکت گرفته و فرزندان روحی، پایه رابطه عشق راستین خانوادگی را بوجود می‌آورند که هرگز دستخوش تغییر نخواهد شد.

این امر با عشق ورزیدن و زیستن برای فرزندان روحی در مقام قابیل آغاز می‌شود. فرزندان روحی در جایگاه قابیل، تنها با دریافت عشق از زوج برکت گرفته در مقام والدین روحی‌شان، قادر خواهند بود تا آن عشق را به فرزندان جسمی آن خانواده بازگردانند. در این مسیر سنت اصل دادن عشق به دیگران و یا زیستن برای دیگران تاسیس خواهد شد.

نکاتی برای تعمق

  • بنظر شما چگونه می‌توان صاحب لااقل سه فرزند روحی شد که بتوانند استاندارد مورد نظر خدا را برپا کنند؟
  • اگر فرزند روحی دارید، چگونگی دوست داشتن فرزندان روحی‌تان را در مقایسه با فرزندان جسمی‌تان توضیح بدهید.