دوره‌ای برای نیل به کمال شخصیت: جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم از طریق هون دوک هه

دوره برای نیل به کمال شخصیت میطلبد که ما با مطالعه کلام خدا و والدین راستین، با روح و جسمی متحد یک زندگی براساس جانگ سانگ (شرطهای دعا و نیایش و تعمق و ارتباط قلبی با خدا) را پیش گرفته و به اولین برکت یعنی کمال فردی دست پیدا کنیم. برای اتحاد روح و جسم، ما بایستی اعمالی از روی ایمان را پیش بگیریم که بطور مرتب در حال پاکسازی ذات پلید است، و در طی مراحل زندگی روزانه بدن جسمی را فدا کرده، و بر میزان تاثیرات الوهیت والدین بهشتی در وجودمان بیافزاییم.

از نقطه نظر اصل الهی این موضوع به معنای از بین بردن طبیعت سقوط کرده است. با دریافت برکت ازدواج و نوشیدن شربت مقدس از طریق والدین راستین، گناه اصیلمان پاکسازی شده از بین میرود. اما ما بایستی گناهان ارثی جا خوش کرده در وجودمان را که به طور مرتب به ارث برده‌ایم، پاکسازی کنیم. همینطور باید گناهان جمعی به جا مانده از اجداد و فرهنگمان و همینطور گناهان فردی را که خودمان در زندگی مرتکب شده‌ایم، پاکسازی کنیم.

مادر راستین فرمودند که ما بایستی تمامی گناهان و شکستهایمان را با آب پاک زندگی بخش هیوجانگ (فرزند خلف) پاکسازی کنیم. تنها با پاکسازی گناهان است که ما تقدیس شده، به کمال شخصیت دست یافته و می‌توانیم بطور مستقیم با والدین بهشتی و والدین راستین سخن بگوئیم.

روح و بدن جسمی ما بایستی ”اجو“ یعنی خانه‌‌ای بشوند که والدین بهشتی در آن ساکن میشوند.

وقتیکه ”من“ در درون ما پاکسازی شد، یعنی وقتیکه نفس ما پاکسازی شد، والدین بهشتی آزاد و رها شده و ما می‌توانیم با او یگانه شویم. یعنی مردمی خواهیم شد که می‌توانند با ذات اصیلشان زندگی کنند. ذات اصیل، ذات والدین بهشتی و فاعل وجدان است. ذات اصیل مالک اصل تغییر ناپذیر است.

وقتیکه با ذات اصیل یکی شویم، وجود راستین مملو از آزادی، شادی و خوشحالی خواهیم شد. برای نائل آمدن به چنین جایگاهی لازم است تا جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم از طریق هون دوک هه را اجرا کنیم.

پدر راستین فرمودند: هون دوک هه زمان راهنمائی و هدایت ما از جانب والدین راستین است و ما بایستی از طریق آن تغذیه روحی شویم. بعد از بازگشت ارواح حوزه دنیای روح به روی زمین، آن ارواحی که به والدین راستین کمک کرده‌اند می‌توانند به ما کمک کنند. (سخنرانی‌ها 292-17)

جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم از طریق هون دوک هه زمان ایجاد ارتباط با والدین بهشتی در طی زندگی ما است. در طی این دوره، ما می‌توانیم به ندای وجدان خود، به ندای ذات اصیل در درون خود گوش بدهیم. معنایش این است که کلام را خوانده، در مورد آن تعمق نموده و آن را به مرحله اجرا درآوریم. والدین بهشتی در جای دیگری نبوده بلکه همراه با ما است. والدین بهشتی نه در جای دیگر بلکه در قلب ما است. بنابراین در حین دعا، میبایست با تمامی قلبمان سخن بگوئیم. والدین بهشتی در عمق وجود ما حضور دارند اگر ما بطور مرتب به درون و عمق قلبمان مراجعه کنیم، والدین بهشتی را درست در عمق وجدانمان خواهیم یافت. (چان سانگ گیانگ ص 33)

چگونه میتوانیم والدین بهشتی را ملاقات نموده و در درون او زندگی کنیم؟ برگزاری دو بار دعا به مدت بیست دقیقه در طی روز بخشی از مراحل آن است. با انجام چنین چیزی نخست میتوانیم با قلبمان خدا را ملاقات کرده و سپس او را از طریق پنج حسمان تجربه کنیم. (نکات آموزشی انقلابی بزرگ ص 112)

اگر ما داستان زندگی روزانه خود را یاداشت کنیم، نام آن مجله بازتاب قلب یا جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم از طریق هون دوک هه خواهد بود. انسان با روحی پاک می‌تواند والدین بهشتی را ملاقات کند. پاکسازی به معنای شفاف کردن ذات ما است. تلاش برای انجام چنین چیزی جانگ سانگ است.

 پدر راستین فرمودند: وقتی گرسنه‌ایم، اعلام می‌کنیم که گرسنه هستم و می‌خواهم چیزی بخورم. اما برای چه کسی غذا می‌خوریم؟ آیا برای خدا یا برای خودمان است که چنین می‌کنیم؟ شما بایستی برای خدا غذا بخورید. با انجام چنین چیزی شما از بدنتان، معبد مقدس کامل خدا میسازید. باید به این بیاندیشید که والدین بهشتی در درون من گرسنه است و از من میخواهد که غذا بخورم. وقتیکه با چنین طرز تلقی غذا میخورید، غذایتان مقدس خواهد شد. این موضوع برای نفس کشیدن، توالت رفتن، یا برای هر کار دیگری که انجام می‌دهید، نیز صادق است. وقتیکه به چیزی گوش می‌دهید تنهائی چنین نمیکنید. به همین صورت، وقتیکه چیزی را دیده و یا لمس میکنید فکر نکنید که تنهائی چنین میکنید. وقتیکه با مردم مرتبط میشوید، حتی وقتیکه با شیطان رابطه برقرار میکنید، باید فکر کنید که خدا از طریق شما با آنها رابطه برقرار میکند. وقتیکه سخن میگوئید باید فکر کنید که خدا از طریق شما سخن میگوید. وقتیکه بطور کامل با خدا یگانه میشوید میتوانید زندگی کنید. (در این وضعیت) اگر چه زندگی شما، اندیشه‌های شما و دوست داشتنهای شما متمرکز بر خودتان است، همچنان قانونی و مشروع خواهد بود. اگر چه متمرکز بر خودتان زیسته، فکر کرده و عشق میورزید، زندگی، فکر و عشق شما متمرکز بر خدا خواهد بود. این اصل است. (چان سانگ گیانگ 11.1.2:6)

زندگی جانگ سانگ به معنای به خاطر سپردن مطالبی است که در هون دوک هه مطالعه کرده، با تعمق درباره نکات کلیدی آن هر لحظه، هر دقیقه هر ساعت روز را سر کنیم. جانگ سانگ پاکسازی راه تحقق برکت اول در راستای اتحاد روح و جسم است. جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم به معنای مطالعه کلام والدین راستین، والدین بهشتی را در نقطه مرکزی زندگی خومد قرار دادن و پاکسازی و تقدیس کردن روح و جسمان است.

چگونه روح و جسمان را در طی زندگی روزانه پاکسازی کنیم؟ وقتی برایتان اتفاقی رخ میدهد، از والدین بهشتی در درون خود بپرسید که چکار کنم؟ اکنون از من میخواهی تا چگونه عمل کرده و چگونه باشم؟ و با چنین طرز فکر با هر مسئله‌ای روبرو شوید. چنین طرز فکری شما را پاکسازی کرده، و شما خودتان را در حال صحبت کردن با خدا خواهید یافت. شما با مرتب صحبت کردن با خدا از او به خاطر هرگونه قصور و کمبودی عذرخواهی کرده، از او به خاطر همه چیز تشکر کرده و بگوئید که او را دوست میدارید. در آنجا است که خواهید دید که پاکسازی شده‌اید. سپس نکات مهم هون دوک هه را به خاطر آورده و قدردانی و عشق را چنان احساس کنید که عبارات ”تشکر میکنم“ و ”دوستت میدارم“ از اعماق قلبتان برخیزد.

بدنبال دستیابی به جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم از طریق هون دوک، گام بعدی تاسیس روابط زیبا با دیگران است.

پدر راستین فرمودند: شما بایستی به شکوه قدرت دعا پی ببرید. کتاب مقدس میگوید اگر سه نفر با هم به دعا بنشینند، قدرت باشکوهی خواهند داشت. (چان سانگ گیانگ 9.3.4:31)

از طریق تعمق و دعاهای مکرر در دوران جوانی، سرانجام توانستم با خدا ملاقات داشته باشم. (چان سانگ گیانگ 1.1.1:11)

خدا قبل از اینکه ما بوجود بیائیم، وجود داشته است. او بیش از اینکه بتوانیم بیاندیشیم، وجود داشته است. این هوشیاری مهمتر از هر چیزی است. نخستین نکته آن است که هوشیاری قبل از علم می‌آید و نه برعکس. اگر سردمان شده است، قبل از اینکه بدانیم سردمان است، سردی را احساس میکنیم. موضوع این است که چگونه میتوان به آن هوشیاری و آگاهی، و آن توانائی برای تجربه این چیزها دست پیدا کنیم. (چان سانگ گیانگ 1.1.1:2)

ما در این مسیر بایستی بتوانیم الوهیت را در درون خود، در توانائی‌های خود بطور روحی احساس کرده و بطور جسمی تجربه کنیم. ما بایستی والدین بهشتی را در درون خود کشف کنیم. بنابراین، همانطور که جانگ سانگ پاکسازی روح و جسم از طریق هون دوک عمیق و عمیق تر می‌شود، ما به تجربیات عمیقتری دست پیدا خواهیم کرد. این مسئولیت ما است. وقتیکه این جانگ سانگ به عمق وجود ما راه پیدا کند ما نه تنها میتوانیم به وجود والدین بهشتی در خودمان پی ببریم، بلکه میتوانیم به وجود والدین بهشتی در درون دیگران پی ببریم. و تلاش مداوم در این مسیر ما را به کمال فردی خواهد رسانید.

لازم است که بدانیم کی هستیم؟ من در ترس وحشت فرو شده‌ام، نفرت دارم، احساس حسادت و رغت دارم، و غیره… از خودتان بپرسید که من کی هستم؟ وقتیکه به خود میاندیشم، این ایده در فکر و ذکر من حاکم است که هر چه که من فکر میکنم درست است. و به همین خاطر قضاوت میکنم و یا با دیگران بصورتهای مختلف مشکل دارم. براستی من کی هستم؟

وجود راستین من با شرطها و پایه‌هایی که من بوجود آورده‌ام، پوشیده و پنهان شده است. چیزی که به آن نیاز دارم این است که وجود راستین من، والدین بهشتی و ذات اصیل الهی من است. اما به خاطر وجود کاذب من، ذات اصیل من در غم و اندوه پنهان شده است. وجود کاذب من، وجود راستین مرا خفه کرده و اسیر خود ساخته است.

لازم است که این وضعیت عوض شود، لازم است که خیلی سریع تغییر کنیم.

با اجرای جانگ سانگ برای پاکسازی وجودم، الوهیت در درون من تاثیر گذار شده و از میزان تاثیر ذات پلید من کاسته خواهد شد. والدین بهشتی در درون من صاحب خواهد شد، ”اجو“ در من ساکن خواهد شد و به عبارت دیگر والدین بهشتی در من ساکن خواهد شد. ”اجو“ به معنای یگانه شدن با والدین بهشتی است.

در نائل آمدن به چنین سطحی حتی زمانی که بیمار باشم، قدردان بوده و تشکر خواهم کرد. چون در آنجا درد را درد اولوهیت خود میبینم و میتوانم بگویم متاسفم از اینکه با بدن جسمی‌ام بدرفتاری کرده و آن را بیمار کرده‌ام. لطفا مرا عفو کنید. والدین بهشتی من همچنان قدردان هستم از اینکه زنده بوده و نفس میکشم. در عین وجود این درد در وجودم، تشکر میکنم، تشکر میکنم، تشکر میکنم. اگر این قدردانی به ورای مرزها برود، عشق بطور طبیعی وارد وجود من، وارد ذات من میشود و من میتوانم بگویم دوستت میدارم، دوستت میدارم، دوستت میدارم. آنگاه چنان گرمی در وجود جسمی‌ام احساس میکنم که به من احساس تازه‌گی داده، و تجسم لذت و شادی میشوم و در آنجا است که میتوانم بگویم من با والدین بهشتی یکی شده‌ام.

چگونگی پاکسازی جسمی صورت میگیرد؟ پاکسازی بدن جسمی آموختن چگونگی اجرای مراسم پیمان، پیشکش جانگ سانگ (از جمله خدمت کردن و زیستن برای دیگران)، تمرینات ورزشی صبحگاهی بسان والدین راستین است، تا انرژی الهی در درون ما به درستی به گردش درآید. در این صورت روح ما در جایگاه فاعلی در برابر بدن جسمی پاکسازی شده قرار میگیرد. ما جریان انرژی الهی را در بدن جسمی خود احساس کرده، و این نه تنها باعث شفا بخشی برای خود ما خواهد بود بلکه ما قادر خواهیم بود تا دیگران را نیز شفا بدهیم.

گامهای مهمی که باید بردارم:

  • به ندای ذات اصیل خود گوش بدهید: از خودتان بپرسید: من کی هستم؟ و سعی کنید 360 جواب به این سوال بدهید. آنها را بر روی یک کاغذ بنویسید.
  • به ندای ذات اصیل خود گوش بدهید: اشتباهاتی را که مرتکب شده‌اید یادداشت کرده، به مردمی بیاندیشید که به شکلهای مختلف با آنها مشکل دارید، تنفر دارید، حسادت میورزید، یا نمی‌خواهید با آنها صحبت کنید و غیره … اینها موانع شما هستند. با این درک از تمامی قصور و کوتاهی‌هایتان عذرخواهی کرده و اعلام کنید که مثلا این یا آن موضوع به خاطر من رخ داد، من مرتکب چنین چیزی شدم، لطفا مرا عفو کنید. هر نکته را بارها و بارها بنویسید.
  • به ندای ذات اصیل خود گوش بدهید: صاف بنشینید و سعی کنید با تعمق، وجود ناقص کاذب و دروغین خودتان را مورد بررسی قرار بدهید. از خودتان بپرسید که چرا نمی‌توانید با قلب والدین بهشتی در درونتان احساس کرده و با دیگران رابطه برقرار کنید؟ جانگ سانگ پاکسازی با بدرستی مشاهده کردن وجودمان آغاز میشود. لازم است که ما بدرستی خود را دیده و بررسی کنیم و به درستی به اشتباهاتمان پی ببریم. ندای ذات اصیلتان را در این لحظه احساس کنید. اعتراف کنید، توبه کنید و از والدین بهشتی بخشش بطلبید.
  • به ندای ذات اصیلتان گوش بدهید: اکنون با صدای بلند اعلام کنید که این کارهای نادرست از طریق وجود راستین من انجام نگرفته‌اند. از این به بعد هرگز، هرگز، و هرگز اجازه نمیدهم که تحت کنترل وجود کاذب خود قرار بگیرم. باید بدانید که والدین بهشتی و یا مردمی که شما را دوست میدارند، هرگز شما را ترک نمیکنند.
  • به ندای ذات اصیلتان گوش بدهید: اکنون تشکر و قدردانی خودتان را در ارتباط با هر چیز و هر کسی در اطرافتان اعلام کرده و بنویسید. و سپس اعلام کرده و بنویسید که میخواهید با هر چیز و هر کسی در اطرافتان یکی شوید.

همیشه و همه جا فرزندانی خلف با روح و جسمی متحد باشیم.