راه فرزند خلف، میهن پرست، مقدس و پسران و دختران الهی

پیمان شماره دوم: خانواده ما، مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا با ملازمت به والدین بهشتی و والدین راستین و تشكیل خانواده مركزی نماینده  جهان هستی، مقام فرزندان خلف در خانواده، میهن پرستان در كشور، مقدسین در دنیا، و خانواده دختران و پسران الهی را در جهان هستی تكمیل نماید.

کلام والدین راستین

عشق راستین اشاره به عشقی است که در اتحاد روح و جسم، بین زن و شوهر و بین والدین و فرزندان آشکار می‌شود. اگر در اجرای این استاندارد عشق راستین شکست بخورید، بطور حتم در رفتن به دنیای روح با مشکل روبرو خواهید شد. پیمان خانواده تا به این حد پیمانی مهیب است. شما همیشه باید براساس آن زندگی کنید.

اگر در خانواده شما، پدر خانواده حتی یک بخش از پیمان خانواده را نقض ‌کند، مادر و فرزندان بطور مشترک مسئول خواهند بود. تمامی خانواده باید بطور مشترک برای آن مسئله مسئولیت تقبل کنند. چگونگی سقوط حوا چنان تکان دهنده بود که باعث سقوط تمامی خانواده آدم شد.

بخشی از پیمان خانواده شامل این عبارت است، در ملازمت به خدا و والدین راستین باشیم. ما انسانها در اصل بایستی به خدا و والدین راستین ملازمت نموده و به آنها افتخار می‌کردیم. اما بواسطه سقوط به بیراهه کشیده شدیم. به خاطر سقوط بشر، ما ارزش حیات خود از دست داده‌ایم، مگر اینکه به خدا و والدین راستین ملازمت کنیم. خدا والدین راستین عمودی ما و والدین راستین والدین راستین افقی ما هستند. قرار است که ما از اتحاد این دو نوع والدین راستین متولد شویم. خدا والدین عمودی و آدم و حوا والدین افقی هستند . بر اساس پایه یگانگی این دو والدین ما هم می‌توانیم به اتحاد نائل آمده و با خدا مرتبط شویم. به این دلیل، هیچ چیزی به انجام نخواهد رسید مگر اینکه ما به خدا و والدین راستین ملازمت کنیم. ما پیمان می‌بندیم که در ملازمت به خدا و والدین راستین نقطه مرکزی بهشت و زمین شویم. برای انجام این امر، خانواده ما بایستی مصمم شود تا راه خانواده وظیفه شناس دختران و پسران خلف در خانواده، میهن پرستان و زنان با فضیلت در کشور، مقدسین در دنیا و پسران و دختران الهی در بهشت و زمین، تمامی آرزوهای خدا را به انجام برساند. (راه و اهمیت پیمان خانواده  – پیانگ هوا شین گیانگ ص 257)

سخنان مادر راستین

تبادل نظر

در دوران قدیم، مردی زندگی می‌کرد که الماسهای گران قیمتی داشت. روزی یک روحانی که بدنبال یک قطعه الماس برای تزئین زیارتگاه بود، با شنیدن خبر آن مرد و الماسهایش به دیدار او شتافت.

مرد روحانی به آن مرد گفت شنیده‌ام که الماس با ارزشی داری. آیا آن را به قیمت شش هزار قطعه طلا میفروشی؟ مرد این معامله را پذیرفت و به اطاقی که الماس را در آنجا نگهداری می‌کرد رفت. اما خیلی زود با دستهایی خالی برگشت. و گفت، الان نمی‌توانم آن را به شما بفروشم. پدر من در این اطاق خوابیده است.

روحانی گفت آیا الماس به پدر شما تعلق دارد؟ آن مرد پاسخ داد، خیر به من تعلق دارند. و اضافه کرد اما کلید گاوصندوق زیر بالش پدرم است و من متاسفانه نمی‌توانم او را بیدار کنم. آن روحانی دوباره تکرار کرد، شش هزار قطعه طلا پول بسیار زیادی است و شما با دریافت آن مرد ثروتمندی خواهید شد. به همین خاطر بایستی پدرتان را از خواب بیدار کنید. اما آن مرد پاسخ داد، خیر برای من مهم نیست که ثروتمند خواهم شد یا نه. من نمی‌توانم پدرم را از خواب بیدار کنم. صرف نظر از اینکه آن روحانی چقدر التماس کرد، اما آن مرد پدرش را از خواب بیدار نکرد که نکرد.

آن مرد اگر چه می‌توانست با فروش الماس پول هنگفتی به جیب بزند، اما قلب او در بیدار نکردن پدرش، داستانی است که در تلمود آمده و قلب فرزند خلف را در ارتباط با پدرش به تصویر کشیده است.

انجام وظیفه، خدمت و مهربانی یک فرزند در برابر والدینش حقیقت ابدی است. اگر ثروت و چیزهای با ارزش مورد استفاده قرار بگیرند، روزی تمام می‌شوند. اما فرزند خلف و میهن پرستی هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گیرند، نه تنها تمام نشده و از بین نخواهند رفت بلکه بیش از بیش می‌درخشند. به این خاطر در گذشته بطور معمول میهن پرستان وفادار برای کشور از میان خانواده‌های شناخته شده‌ بعنوان فرزندان خلف انتخاب می‌شدند.

مردم در گذشته باور داشتند که میهن پرستان وفادار از والدین با قلبی قائم، یعنی مردمی بی شیله پیله و پاک، مردمی بدون هرگونه خودخواهی و خودمحوری پا به عرصه وجود میگذارند که خود در خانه‌شان فرزندانی خلف برای والدینشان بوده‌اند. والدین راستین در تعالیمشان بارها و بارها گفتند که وقتی ما به والدین بهشتی ملازمت کنیم، بایستی وظیفه وفاداری و فرزند خلف بودن خودمان را به خوبی درک کرده و به انجام برسانیم. خدا والدین راستین عمودی ما و آدم و حوای کامل شده والدین راستین افقی ما هستند. تنها وقتیکه این دو نوع والدین عمودی و افقی پایه برای اتحاد را تاسیس کنند، محیط برای ملازمت می‌تواند بر روی زمین تاسیس شود.

روزی که چنین چیزی اتفاق افتاد، تاسیس  روز ملی توسط مادر راستین در سال 2013 بود. خانواده‌های برکت گرفته مرکزی، با توجه به اینکه آیا در این محیط شکل گرفته براساس مزیت زمانی این عصر که در آن والدین عمودی و والدین افقی با هم متحد شده‌اند، سهم مسئولیتشان را به انجام رسانیده‌اند یا نه، توانستند به اتحاد روح و جسم در سطح فردی نائل شوند. بنابراین، وقتیکه والدین بهشتی عمودی و انسان کامل به یگانگی نائل شوند، خانواده نماینده مرکزی جهان هستی پا به عرصه وجود می‌گذارد. آن خانواده نماینده، بواسطه عشق صاحب فرزند شده و به عنوان خانواده برکت گرفته مرکزی مورد تایید قرار گرفته است. در چنین جایگاهی است که خانواده‌های فرزند خلف، میهن پرستان، و پسران و دختران الهی متمرکز بر والدین بهشت می‌توانند متولد شوند.

نکات مهم

  1. در زندگی روزانه چگونه به والدین بهشتی و والدین راستین ملازمت می‌کنم؟
  2. تفاوت بین والدین بهشتی عمودی و والدین راستین افقی چیست؟
  3. وقتیکه خانواده‌ برکت گرفته مرکزی ماموریت ناجی قبیه‌ای بهشتی را به انجام میرساند،‌ می‌تواند در جایگاه خانواده اصیل آدم قرار گرفته و جایگاه والدین راستین را به ارث ببرد. خانواده شما در حین فعالیتهای ناجیان قبیله‌ای بهشتی چه نوع تجربیات روحی را تجربه کرده است؟