• خانواده‌هائی بشویم که بخت و اقبال بهشتی را به جریان می‌اندازند

پیمان شماره 6: خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا بعنوان جانشین والدین بهشتی و سازمان دهنده اقبال و هدایای بهشتی، یك خانواده ایده‌آل برای انتشار بركات الهی بشود.

کلام والدین راستین

والدین راستین چه کرده‌اند؟ آنها خانواده‌ای شدند که می‌تواند در جایگاه خدا ایستاده و بخت و اقبال بهشتی را به جریان بیاندازند. شما نیز به همین صورت بایستی با والدین راستین یگانه شده و خانواده‌هائی بشوید که می‌توانند بخت و اقبال بهشتی را به جریان انداخته و برکت خدا را به مردم در اطرافتان مرتبط کنید. شما نمی‌توانید به تنهائی چنین چیزی را به انجام برسانید، لازم است تا خانواده‌های اطرفتان را مثل خانواده خودتان بسازید. شما باید پیمان ببندید که خانواده‌های فعالی بشوید که می‌توانند چنین کنند. (سخنرانی‌ها، 4 ژانویه 1995)

نه تنها والدین راستین بلکه همچنین تمامی شما باید والدین راستین بشوید. والدین راستین یک درخت بزرگ شده‌اند اما به همان صورتیکه سلولها تکثیر می‌شوند، شما نیز باید چنین سلولهایی بشوید. شما بایستی شبیه درخت بزرگ والدین راستین بشوید. شما کسانیکه از والدین راستین پیروی می‌کنید بایستی همانند آن درخت بشوید. شما بایستی تجسم اصل و نسب شوید. (سخنرانی‌ها، 24 آوریل 1994)

شما خانواده‌ای هستید که تجسم خدا و والدین راستین هستند. خانواد‌های مظهر خدا و والدین راستین کسانی هستند که بخت و اقبال بهشتی را بسیج می‌کنند. وقتیکه می‌گوییم، ما پیمان می‌بندیم که یک خانواده‌ای بشویم که بخت و اقبال بهشتی را بسیج کرده جاری می‌سازد، و برکات خدا را به اجتماعمان ابلاغ کرده، هدیه می‌کند. ما نمی‌گوئیم که می‌خواهیم از جانب خدا برکت دریافت کرده و تنها خودمان از یک زندگی خوب لذت ببریم. ما می‌گوئیم که سرانجام ما جزئی از یک خانواده سلطنتی خواهیم شد و اینکه هر کسی بایستی شهروند پادشاهی بهشتی چان ایل گوک بشود. ما عهد می‌بندیم که تا کانالی برای برکت خدا شده و برکات والدین بهشتی را بطور مساوی با تمامی مردم دنیا سهیم شویم. خانواده خدا و والدین راستین یک خانواده است. تنها یک والدین راستین داریم. اما چون خانواده‌های برکت گرفته بسیاری در سراسر دنیا وجود دارند، خدا می‌خواهد تمامی آنها کانالهایی برای سهیم شدن برکات با دیگران بشوند. شما باید تلاش داشته باشید تا چنین خانواده‌ای بشوید. معنایش این است که شما سعی دارید تا به هرکسی برای دریافت برکات بسیاری توانائی بدهید. (پیانگ هوا شین گیانگ ص 265)

تبادل نظر

مردم بسیاری بر روی کره زمین زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها چه از شرق باشند و چه از غرب، در آغاز هر سال در تلاشند تا ببینند که براساس سال ماه روز و ساعت تولدشان در آن سال با چه بخت و اقبالی روبرو هستند. اگر چه سعی دارند تا بخت و اقبال آن سال نو را بررسی کنند اما درواقع می‌خواهند ببینند که بخت و اقبال بهشتی براساس سرنوشت خودشان بر چه چیزهائی قرار گرفته است. همانطور که هر فردی دارای بخت و اقبال مختص به خود است، خانواده‌ها، ملتها، و دنیا نیز دارای بخت و اقبال خاص خود هستند. به همین صورت تمامی بهشت و زمین نیز دارای بخت و اقبال خاصی هستند.

اگر چه یک فرد ممکن است با بخت و اقبال خوبی به دنیا آمده باشد، اما اگر خانواده‌اش از بخت بدی در رنج است، او نیز باید آن وضعیت را تحمل کند. به همین صورت، اگر فردی چه بصورت فردی و یا خانوادگی با بخت خوبی پا به عرصه وجود گذاشته باشد، وقتیکه بخت و اقبال کشورش در مسیر سراشیبی قرار می‌گیرد، او نیز تحت تاثیر آن وضعیت واقع خواهد شد. بعلاوه، بخت و اقبال ملی یا وضعیت تمامی دنیا با توجه به سمت و جهت و مراحل بخت و اقبال بهشتی تعیین می‌شود، که دربرگیرنده تمامی اصول جهان است. تاسیس راه بهشتی در دنیا دلالت بر شکل دادن به بخت و اقبال فردی و یا ملی در دنیا، البته در همصدائی با بخت و اقبال بهشتی است.

در این صورت، بخت و اقبال بهشتی راه خود را چگونه پیدا می‌کند؟ وقتی که فردی در جایگاهی پایین مرتبه، در فروتنی در محیط و جایگاه مورد نظر خدا قرار می‌گیرد، بخت و اقبال بهشتی بطور طبیعی راهش را بسوی او پیدا می‌کند. درواقع هر آنچه که چنین فردی آرزو دارد، بطور طبیعی و اتوماتیک برآورده می‌شود. همانطور که همیشه هوا و آب مکانهای پایینی را پر می‌کنند، بخت و اقبال بهشتی نیز از اصلی مشابه پیروی کرده و به پایین جاری می‌شود.

والدین راستین با آگاهی از اصل، وزش بادهای بخت و اقبال بهشتی را بوجود آوردند. وجود جریان هوا با فشار کم باعث بوجود آمدن جریان هوا با فشار بالا می‌شود. وقتیکه ما در نهایت فداکاری و خلوص نیت به دعا نشسته، به پایین رفته و وجودمان را در مسیر خدمت به دیگران فدا کرده، پیشکش می‌کنیم حتی وقتیکه در حوزه‌ای با فشار کم هستیم، بخت و اقبال بهشتی در همراهی با فشار بسیار زیاد عشق والدین بهشتی بسان طوفانی به پایین بسوی ما جاری می‌شوند.

ما برای اینکه بتوانیم بخت و اقبال بهشتی را دریافت کنیم، نخست باید با چگونگی مسیر حرکت بخت و اقبال بهشتی آشنا شویم. آن مسیر جایی نیست که مردم بطور معمول تمایل دارند تا به آنجا بروند، یا برای رضایت و خرسندی قلبی‌شان بخورند و بیاشامند و از همه چیز لذت ببرند. درواقع، آنجا جائی است که مردم از آن منزجر هستند. جایی است که در آن فرد می‌بایست صرف نظر از چگونگی وضعیت آن، مسئولیتش را به انجام رسانیده و سپس شکوه و برکت را به والدین بهشتی بازگردانده و همچنین از اینکه در چنین شرایطی قرار گرفته قدردان باشد.

در این صورت، شما برای دریافت بخت و اقبال بهشتی چگونه انسانی باید باشید؟ درست مثل، والدین بهشتی شما بایستی قهرمان عشق شده و تمامی بهشت و زمین را دوست بدارید. همینطور شما بایستی بتوانید نه تنها به ورای فرد یا خانواده بلکه به ورای سطوح و مرزهای ملی و جهانی بروید. بعلاوه، وقتیکه شما خودتان را در محیطی می‌یابید که بسیار بزرگتر از محل زندگی‌تان است، بجای اینکه کاری کنید تا آنجا را چنان کوچک کنید که با شما اندازه شود، بایستی خودتان را به اندازه آن محیط بزرگ کنید. کانوان خانواده برای صلح جهانی در پی دنیای فرهنگ قلبی درورای مرزهای زبانی، نژادی و ملی است.

هیچ کسی را نداریم که توانسته باشد در وسعت و عمقی که والدین راستین در تمامی چهارگوشه جهان در تلاش بوده‌اند، کار و تلاش داشته باشد. به همین دلیل است که بخت و اقبال بهشتی بسوی آنها جاری می‌شود. در نتیجه ما بایستی با آموزش در مسیر زندگی برای خاطر دیگران، به ورای دریافت بخت و اقبال بهشتی برای خودمان رفته و خانواده‌هایی بشویم که باعث جاری شدن بخت و اقبال بهشتی برای دیگران در تمامی سطوح زندگی شده و حتی همسایگان‌مان را به عشق راستین والدین بهشتی و والدین راستین پیوند بزنیم.

نکاتی برا ی تعمق

  1. آیا می‌دانید که در چه حوزه‌ای از بخت و اقبال بهشتی قرار دارید؟
  2. به نظر شما دریافت بخت و اقبال بهشتی و همینطور سهیم شدن آن با دیگران به چه معنا است؟