• راه صلح مذهبی

کلام والدین راستین

در حال حاضر شیطان با استفاده از سیستم ایدئولوژیکی کمونیسم جهان را آلوده کرده است. کمونیسم با ترویج جدائی مذاهب بطور پنهانی، جنگهای مذهبی را ترویج می‌کند. بعلاوه، به خاطر اینکه جهان توسط سفید پوستان، به عنوان هسته مرکزی جریان اصلی حوزه فرهنگ مسیحی، تحت تسلط قرار گرفته‌اند، شیطان هر چه بیشتر جدائی نژادی بین سیاه پوستان و سفید پوستان را تشدید می‌کند. اکنون خطر در مقیاس جهانی است. خدا که اعصار تاریخی و نیروهای تاثیر گذار بر بشریت این عصر را درک می‌کند، نهضت برای اتحاد تمامی مذاهب را پرورش می‌دهد. او راهی جز این ندارد که برای اتحاد مذاهب و مصالحه نژادی به عنوان راهی برای مقابله با کمونیسم و نفرت و کینه نژادی و مذهبی در تلاش باشد. او فرصتی جز این ندارد که نهضتی برای اتحاد در به ارمغان آوردن یگانگی این دنیا را هدایت کند. نهضتی در ورای فرقه‌‌ها، نهضتی که با رفتن به ورای فرقه های مسیحی و تمامی دیگر ادیان و مقابله با کمونیسم، باید در آخر زمان بپا خیزد. در غیر اینصورت، راهی برای پیروزی خدا وجود نخواهد داشت. (چم بو مو گیانگ 11.1.4:8)

تبادل نظر

…. اولین بار در سال 1965 بود که به اورشلیم پا گذاشتم و این قبل از جنگ شش روز بود، البته در آن زمان اورشلیم تحت کنترل ارضی اردن قرار داشت. به کوه زیتون رفتم به جاییکه در آن عیسی قبل از اینکه به دادگاه “پونتیوس پیلات” برده شود، در دعا خون گریست. دستانم را بر روی درخت دوهزار ساله‌ای گذاشتم که در آن شب شاهد دعای عیسی بود. سه میخ به نمایندگی از سه مذهب مسیحیت، یهودیت و اسلام بر روی آن درخت کوبیده و برای فرا رسیدن روزی که این سه مذهب یکی شوند، دعا کردم. ما براستی نمی‌توانیم امیدی برای به ارمغان آوردن صلح جهانی داشته باشیم مگر اینکه یهودیت، مسیحیت و اسلام یکی شوند. آن سه میخ هنوز بر روی آن درخت هستند …

از سخنان پدر راستین در کتاب شهروند صلح دوست جهانی

در دروان جنگ سرد، والدین راستین تاکید داشتند که برای از بین بردن و رفع تهدیدات جنگ و درگیری‌های اجتماعی، معتقدین مذهبی بایستی با همکاری با هم نهضتی برای اجرای ارزشهای راستین بوجود آورند. آنها حتی بدبنال جنگ سرد، در حمایت از حرکتها و تلاشهای کوچک و بزرگ در از بین بردن درگیری‌ها بین مذاهب، که هر روز بیشتر به عنوان زمینه‌ای برای شکل‌گیری تروریسم و جنگ‌های منطقه‌ای قدرت می‌گرفتند، آنها به دفاع از نهضت برای صلح بین‌المذهبی پرداختند. هماهنگی و اتحاد بین ادیان، آرزوی بزرگ والدین راستین در تمامی دوره زندگی آنها و مشیت الهی بوده است.

بعلاوه، آنها بدنبال نهضتی گفتگو و بسوی هم آوردن نه تنها مذاهب اصلی بلکه تمامی انواع و اقسام مذاهب در سراسر دنیای بوده‌اند. در پانزدهم آوریل 1970 انجمن روحی مقدس برای اتحاد دنیای مسیحی به عنوان یکی از اعضای انجمن مذاهب کره‌ای که یک سازمان مذهبی در کشور کره است ثبت شد. والدین راستین بطور فعال نهضت هماهنگ مذهبی خود را برای ترویج مصالحه و دوستی، و درک متقابل بین مذاهب و ادیان هدایت کرده‌اند. آنها همیشه بر این تاکید داشته‌اند که لازم است تا ما برای ایجاد صلح جهانی، بر فرقه‌گرائی در هر گوشه جهان غلبه کرده و بطور واضح و آشکار والدین بهشتی و قلب و خواست او را درک کنیم که در پس تمامی مذاهب در تمامی طول تاریخ برای اتحاد و یگانگی تمامی مذاهب و تمامی مردم و شکل‌گیری یک خانواده ‌جهانی متمرکز بر عشق راستین در تلاشی بی‌وقفه بوده است.

والدین راستین در 25 آوریل 1983 فدراسیون بین‌المللی مذاهب برای حمایت از گفتگو بین ادیان مختلف، فعالیتهای علمی و پروژه‌های انتشاراتی را بوجود آورند. فدراسیون بین‌‌المللی مذاهب اولین نشست ادیان جهانی در هتل آمریکانا جرج بزرگ در مک آفی نیوجرسی از 15 تا 21 نوامبر 1985 برگزار کرده، و گلچین کتابهای مقدس جهانی را در سال 1991 منتشر کردند. برای این کتاب، 160 موضوع در تمامی کتابهای مقدس مذاهب انتخاب شده و در یک مجموعه گردآوری شدند. این مشیتی شگفت‌انگیز بود که از طریق آن مطالب 28 مذهب عمومی از جمله مسیحیت، اسلام، هندوئیسم، بودیسم، کنفوسیوس، تائوئیسم، یهودیت، جنیسم، سیکیزم، شینتو، زرتشتی، مذاهب بومی آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و جنوب اقیانوسیه در کنار هم در قالب یک کتاب گردم آمده و منتشر شد.

بعلاوه، والدین راستین در 27 اوت 1991 فدراسیون بین‌المذهبی برای صلح جهانی را در شهر سئول در برابر 2000 رهبر مذهبی از 34 کشور دنیا تاسیس نمودند. آنها در ششم فوریه 1999 فدراسیون بین‌المذهبی و بین‌المللی برای صلح جهانی را برای مرتبط ساختن پایه بین‌المذهبی به پایه بین‌المللی متمرکز بر سازمان ملل تاسیس کردند. این چشم‌انداز بین‌المللی و بین‌المذهبی راه برای تاسیس فدراسیون صلح جهانی در سپتامبر 2005 گشود.

والدین راستین در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه که به عنوان بشکه باروت جهان معروف است، با جدیت بسیار نهضت صلح بین‌المذهبی را متمرکز بر منطقه خاورمیانه هدایت کردند. آنها چیزی در حدود 20000 رهبر مذهبی را از سرتاسر دنیا به یک راهپیمائی تاریخی در شهر اورشلیم دعوت کردند که در 22 دسامبر 2003 برگزار شد. در آن روز رهبران و معتقدین مذهبی دست در دست یکدیگر در خیابانهای شهر اورشلیم راهپیمائی کرده و شعار هماهنگی بین ادیان و صلح برای بشریت را سر دادند. آنها همه با هم در میدان عمومی مسجد الاقصی که بطور عمومی تنها مسلمانان اجازه ورود و گردهمائی دارند، به دعا نشستند. آنها همچنین برای دعای صلح به زمین مقدس یهودیان یعنی در میدان عمومی دیوار ندبه رفتند. آنها با رفتن به ورای تفاوتها تاج صلح را به عیسی پیشکش کرده و برای صلح مذهبی راهپیمائی کردند.

در 13 نوامبر 2017 یک میتینگ به رهبری مادر راستین برای بسوی هم آوردن رهبران مذهبی برپا شد و در آن انجمن مذهبی معتقدین ادیان برای صلح تاسیس شد. و در طی ماههای بعد از آن نیز انجمنهای مشابهی برای اتحاد مذاهب بومی آفریقا شکل گرفت.

تمامی این فعالیتهای مشیت شده به معنای به مرحله اجرا درآوردن عشق راستین بود و هست که از طریق آن تمامی مذاهب و ادیان کوچک و بزرگ جهانی می‌توانند با به ورای مرزهای فرقه ای رفتن، با بازسازی صلح براساس یک هدف راستین برای تحقق امید و رویاهای والدین بهشتی، سرانجام جهان را نجات بدهند. از طریق نهضتهای بین المذهبی و بین‌الفرقه‌ای تاسیس شده توسط والدین راستین، ما بایستی راه برای صلح مذهبی و صلح جهانی را یافته و خود در آن مشارکت کنیم.

نکاتی برای تعمق

  • به نظر شما راه برای گفتگو و همفکری بین مذاهب و فرقه‌های مذهبی در مسیر نیل به صلح چگونه راهی است؟
  • به نظر شما ناجیان قبیله‌ای بهشتی چگونه می‌توانند روح و قلب والدین راستین در تاسیس نهضت بین‌المذهبی و بین‌المللی را به ارث ببرند؟