• برابری اقتصاد و زندگی

کلام پدر راستین

برای اینکه خدا بتواند کار بازآفرینی را هدایت کند، لازم است تا ما شالوده و پایه محیطی لازم را آماده کنیم. در اصل، در چنین محیطی، بشریت در مقام فاعل و تمامی مخلوقات آفرینش در مقام مفعول قرار می‌گیرند. با اینحال، بواسطه نتایج حاصل شده از سقوط، ما دارای مواد اصلی مورد نیاز برای بازآفرینی محیطی نیستیم که در آن انسان بتواند بازآفرینی شود. شیطان همه چیز را ربوده است. از اینرو ما می‌بایست تمامی آنها را بازسازی کنیم. ما می‌بایست تمامی آنها را بازآفرینی کنیم. از آنجائیکه شیطان ما را از تمامی مواد مورد نیاز محروم کرد، ما می‌بایست همه چیز را از دنیای شیطانی بازسازی کنیم، حتی اگر لازم باشد تا در به در گدائی کنیم. (چان سانگ گیانگ 10.1.1:1)

زمان آن فرا خواهد رسید که دیگر به این سیاست نیازی نداریم، زمانیکه هیچ وجه تمایزی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود نخواهد داشت. علم و دانش به تمامی جهان هستی تعلق داشته و نمی‌تواند فقط در اختیار تنها یک کشور خاص قرار بگیرد. به این دلیل من در دهه 1980 در پی سهیم شدن منابع مالی و مادی، علم و دانش و تکنولوژی بودم. در این زمان در تلاش برای معرفی برابری، آموزش و تکنولوژی هستم. این روزها بسیاری از کشورهای پیشرفته تسهیلات تحقیقاتی تکنولوژیکی در آلمان تاسیس کرده‌ و حتی برای تولید قطعات بسیار کوچک نیز در حال رقابت با یکدیگر هستند. کاری که لازم است آنها انجام بدهند این است که برای بوجود آوردن استاندارد کیفیت و اندازه برنامه ریزی کنند، سپس چگونگی تدارکات مواد اولیه را تسهیل کرده و وقت لازم در تولیدات را فراهم کنند. با این همه به خاطر درگیری در رقابتها، همگی از ضرر و زیانهای بزرگی رنج میکشند. اقتصاد توسعه خوبی نخواهد داشت مگر اینکه دنیا متحد شود. (چان سانگ گیانگ 10.4.4:30)

 والدین بهشتی علم و تکنولوژی را بعنوان ابزاری برای ایجاد صلح در اختیار تمامی بشریت قرار داده است، و کشوری که آن را بطور انحصاری در اختیار خود گرفته و از آن برای بهره‌برداری از دنیا برای منافع خود استفاده میکند، به خدا خوشحالی نمیدهد. علم و تکنولوژی برای شادی تمامی مردم به بشریت اعطا شده است. آنها تنها به یک عده خاص برای کسب منفعت شخصی و تولید اسلحه در بی توجهی به صلح تعلق ندارند. با توجه به چنین دیدگاهی است که من درباره توزیع عادلانه تکنولوژی صحبت میکنم. (چان سانگ گیانگ 10.4.4:30)

تبادل نظر

بلیک میکوسکی مرد جوان خوش ذوق امریکائی، روزی با خواهرش به آرژانتین مسافرت کرده بود، در آشنائی با یک فعال خدمات اجتماعی و داوطلب در یک سازمان خدماتی برای کمک به کودکان، با کودکان فقیر و بی بضاعت آرژانتینی روبرو میشود که در تمامی عمرشان یکبار هم کفش به پا نکرده بودند. به خاطر اینکه آنها تمامی عمرشان را پا برهنه بر روی زمین آلوده به انواع میکروبها میدویدند، نه تنها پاهایشان را زخمی میکردند بلکه در معرض هجوم انگلها و بیماریهای بسیاری بودند. بعلاوه، چون کفش بخشی از یونیفرم مدارس بود، بچه‌های بدون کفش نمیتوانستند به مدرسه بروند، به همین خاطر آنها از آموزش هم محروم شده بودند.

این مشکل نظر بلیک را به خود جلب کرد. او به این می‌اندیشید که چگونه میتواند راهی برای از بین بردن آن بیابد، تا بتواند به آن کودکان مظلوم در آن شرایط اسفبار کمک کند. او با چنین تجربه‌ای از کشور آرژانتین، وقتیکه به آمریکا بازگشت، کارخانه تولید کفش تامز را بوجود آورد. شعار این کارخانه ”کفش برای آینده‌ای بهتر“ بود و همچنین بلیک سیاست یک به یک را در این تولیدی بوجود آورد و این سیاست به این معنی بود که هر وقت مشتری یک کفش خریداری کند، کارخانه یک کفش به مردم فقیر در کشورهای جهان سوم کمک خواهد کرد.

کارخانه تامز در سال 2006 تاسیس شد و تا سال 2013 چیزی در حدود ده میلیون کفش به کشورهای فقیر کمک کرد. این کارخانه یک نمونه در حوزه بازرگانی و اقتصادی بعنوان آغاز تلاش برای زیستن برای دیگری است. بعبارت دیگر این یک مثال در ارتباط با شرکتهای اجتماعی مسئولیت پذیر است که در سطوح اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند‌ و در آینده نیز باید بیشتر از اینها بوجود آیند. معنایش این است که ما نباید تنها به فکر کسب منافع مالی برای خودمان باشیم بلکه بایستی با به میان کشیدن مسئولیت اجتماعی انسانها نسبت به یکدیگر، در مسیر ساختن یک زندگی بهتر و در نهایت تاسیس یک دنیای بهتر دست یاری به یکدیگر بدهیم.

در دنیای اصیل مورد نظر والدین بهشتی، هر انسانی با برآورده کردن نیازهایش و با گام نهادن به ورای نیازهای اولیه بقا، غذا، پوشاک، سرپناه و آموزش، متمرکز بر نیل به ارزشهای راستین از همه چیز در اطرافش در راستای شکوفائی همگانی استفاده میکند. براین اساس تولیدات متمرکز بر صداقت و درستکاری صورت خواهند گرفت و به همین دلیل در بازار عرضه و تقاضا، تولید کنندگان و متقاضیان در رابطه‌ای براساس اولویت قائل شدن برای دیگری با هم مرتبط می‌شوند.

والدین راستین فرمودند که لازم است تا محیط این دنیای در اصل آفریده شده براساس عشق راستین خدا را بازآفرینی کنیم. اما کشورهای پیشرفته با در اختیار داشتن حق انحصاری آخرین تکنولوژیها در تمامی سطوح از جمله صنعت داروسازی و علوم به کسب درآمد در سطوح بالا مشغولند، در حالیکه کشورهای فقیر یا در حال توسعه تنها به حفظ خود از طریق فعالیتهای اقتصادی متمرکز بر نیروی بدنی انسان و کار تمرکز کرده‌اند، به خاطر اینکه آنها بطور کامل به تحقیقات و توسعه و تکنولوژی دسترسی ندارند. والدین راستین این محیط زندگی را محیطی برخلاف اصل و غیرانسانی شمرده و در تلاش بوده‌اند تا براساس زیستن برای دیگری گروه صنعتی و تکنولوژیکی تونگیل را در کره و سپس در سراسر دنیا توسعه ببخشند. دنیای مورد نظر خدا، دنیای اتکای متقابل، کامیابی متقابل و ارزشهای مشترک جهانی است که در آن مردم در زیستن برای دیگری سخاوتمندانه همه چیز را با دیگران سهیم می‌شوند. به این دلیل والدین راستین در پی تبلیغات، معرفی کردن و آموزش دادن درباره تکنولوژی به کشورهای توسعه نیافته در تلاش بوده‌اند. آنها باور داشتند که همکاریها در کشورهای پیشرفته نباید تنها متمرکز بر منافع خود آن کشورها تمرکز کند بلکه برعکس آنها باید در مسیر خدمت به تمامی جهان شرکتهای تعاونی مرتبط به خودشان را بوجود آورده و مخصوصا کشورهای فقیر با اوضاع اقتصادی بسیار خیم را در ‎آغوش گیرند.

حق مالکیت بنیادین همه چیز در اختیار والدین بهشتی است و بشریت به عنوان فرزندان او بایستی از تمامی دارائی‌های خدا با بصیرت و بدرستی استفاده کنند. متاسفانه بدنبال سقوط این موضوع با دراختیار شیطان قرار گرفتن انسان، به حق مالکیت انسان تحت تسلط شیطان تبدیل شد که در آن فرد همواره در تلاشی خودمحورانه برای تسلط بر همه چیز برای خود است. با اینحال، خانواده‌‌های برکت گرفته می‌بایست در تلاش برای آفرینش محیطی باشند که در آن بتوانند بطور طبیعی همه چیز را با سخاوتمندی و با قلبی مملو از عشق راستین با دیگران سهیم شوند.

والدین راستین متمرکز بر فلسفه آفرینش محیط در راستای نیل به برابری، به تلاش برای توسعه فعالیتهای مالی و اقتصادی ادامه داده و میدهند. آنها در تلاش برای توسعه تولیدات مربوط به سلامتی انسان نوشیدنی‌ها، مواد غذائی و داروئی بسیاری را تولید کرده و در سطح کشور کره جنوبی و بمرور در سطح جهانی در حال توسعه آن هستند. از طرف دیگر آنها از طریق توسعه آژانسهای مسافرتی، صنعت جهان گردی، مراکز تفریحی و هتلها در کره جنوبی و دیگر نقاط مختلف جهان در حال آفرینش یک حوزه جهانی فرهنگ قلب متمرکز بر والدین بهشتی هستند. در آفریقا کارخانه‌های تولید سوسیس و دیگر تجهیزات مورد نیاز شکل گرفت. آنها همچنین در این منطقه در ارتباط با توسعه کشاورزی و دامداری برنامه‌ ریزی‌های بسیاری داشته‌اند. در صنعت تولید اتومبیل‌سازی، کارخانه‌های پاندا موتورز در چین و پیانگهوا موتورز در کره شمالی از جمله دیگر فعالیهای والدین راستین در سطح جهانی بوده است. ناجیان قبیله‌ای بهشتی باید با به ارث بردن قلب و روح و طرز تلقی والدین راستین، در هر گوشه جهان برای آفرینش محیطی برای سهیم شدن همه چیز با دیگران و زیستن برای دیگری در تلاش باشند.

نکاتی برای تعمق

  1. با توجه به فلسفه برابری از جانب والدین راستین، برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و مالی که خود در محیط اطرافتان با آن روبرو هستید، چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟
  2. فکر میکنید برای بنای محیطی با زندگی ایده‌آل اصیل والدین بهشتی، چه پروژه‌هایی می‌تواند در شرایط کنونی شما مشکل گشا باشد؟