–       سهم مسئولیت فرزندان

 

کلام والدین راستین

اگر چه پدر دیر به بستر خواب میرود، ولی صبح خیلی زود از خواب برخاسته و بطور جدی به دعا مینشیند. او حتی در شرایط بدی چون وزش بادهای سخت و یا بارانهای شدید، بطور شبانه روزی برای شما، فرزندان کانون خانواده دعا میکند. وقتیکه به چهره پدر راستین در حین تعمق و دعا برای شما نگاه میکنم، به این میاندیشم که او کسی است که خدا چاره‌ای جز کمک کردن به او ندارد. امیدوارم که شما بتوانید هر چه بیشتر از طریق آموزش اصل الهی برای خود قدرتبخش باشید. امید دارم که شما براستی بتوانید در دنیای قلب براستی مرتبط با خدا –نه در یک رابطه ارباب و رعیت بلکه در یک رابطه والدین فرزند—تغییرناپذیر باشید. در رنج و عذاب، لطفا به پدر راستین بیاندیشید. (مادر راستین، چان سانگ گیانگ، 13.4.4:25)

امید ما داشتن دنیای شادی، اتحاد، صلح و آزادی است، خدا هم خواستار چنین دنیائی است. انجام این مسئله بطول انجامید چون در تمامی هزاران سال تاریخ بشری، والدین راستین کاملی که توانسته باشند مشیت بازسازی از طریق غرامت را به انجام برسانند، آشکار نشدند. اکنون ما در ملازمت به والدین راستین پا به عصری نوین گذاشته‌ایم، اما آیا این برای خوشحالی ما کافی و بسنده است؟ آیا هدف ما این نیست که با گشایش پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در بهشت، بهمراهی تمامی همسایگان، ملت، کشور و دنیای ما به والدین بهشتی و والدین راستین ملازمت کنیم؟ برای دستیابی به چنین چیزی، شما بایستی در مقام پسران و دختران خلف، میهن‌پرستان وفادار و پسران و دختران الهی بایستید. لطفا دعا کنید تا قادر باشید تاخانواده‌های برکت ‌گرفته‌ای شوید که با اطلاع رسانی با افتخار به جهان درباره والدین راستین، تمامی مسئولیتهایتان را در این عصر به انجام برسانید. (مادر راستین، چان سانگ گیانگ 13.4.2:2)

اکنون شما باید سنت مطالعه دسته جمعی (هون دوک هه) را در خانواده‌تان برپا کنید، که در آن سه نسل یک خانواده هر روزشان را با مطالعه کلام خدا شروع کرده و با قلبی تازه یک زندگی همراه با عملی کردن آنچه را که مطالعه کرده‌اید، پیش میگیرید. وقتیکه چنین چیزی بوجود آمد، آنگاه صرف نظر از تمامی تلاشهای شیطان برای آلوده سازی نسب خونی شما، در رودرروئی با سنت هون دوک هه، راه نفوذی پیدا نخواهد کرد. اگر برکت خدا شامل حال خانواده‌ای نشود که براساس استاندارد ظهر زندگی کرده، یعنی خانواده‌ای که بدون هرگونه سایه‌ای زندگی میکند، آنگاه چه کسی میتواند آن برکات را دریافت کند؟ وقتیکه چنین خانواده‌های برکت گرفته‌ای سراسر زمین را دربرگیرند، بطور اتوماتیک پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در دنیای روح شکل خواهد گرفت و ایده‌آل یک خانواده تحت تسلط خدا بواقعیت درخواهد آمد. (مادر راستین، چان سانگ گیانگ 13.4.2:12)

 

تبادل نظر

خانه چیست؟ آشپزخانه یا اطاق نشیمن با یک میز غذاخوری و دسته گلی زیبا بر روی آن نیستند که خانه را تشکیل میدهند، بلکه لبخند مملو از عشق و فروگذاری مادر  است که آن مجموعه را به خانه مبدل میکند. چیزی که یک خانه را تشکیل میدهد نه داشتن اتومبیل یا رفت و آمد اعضای خانواده، بلکه به هیجان آمدن پدر با ورود او به آن مکان برای دادن عشق است.

چیزی که یک خانه را تشکیل میدهد نه سبزه‌ها و یا گلهای باغچه، بلکه خنده‌های شیرین کودکان در حین بازی بر روی آن چمن‌های سبز و زیبا است.چیزی که خانه را میسازد، نه خوابیدن و بیدار شدن، بیرون رفتن و بازگشت، بلکه وقتی است که دیدارهایی همراه با زمزمه‌های مهربانانه و قابل درک بواقعیت در می‌آیند. یک خانه شاد آنجا نیست که شما به خاطر خوب یا بد بودن مورد قضاوت قرار میگیرید، بلکه جائی است که در آن شما را همانطور که هستید در آغوش گرفته و میپذیرند، و شما به این ترتیب مورد حمایت و دلداری قرار گرفته، در آسایش و آرامش بوده و عشق را در سطوح مختلف دریافت خواهید کرد. یک خانه برکت گرفته، خانه‌ای است که به والدین بهشتی و والدین راستین ملازمت میکند. جائی است که در آن عشق والدین اصیل موج زده و جائی است که در آن شما بطور طبیعی درباره اتحاد، صلح، شادی و آزادی میاموزید.

جائی است که در آن شما عشق پدر را بسان پهنای دریاها و عشق مادر را بسان آغوش تمامی کره زمین تجربه خواهید کرد.  یک خانه باغی است که در آن بیش از انتقاد، بخشش، و بیش از مخالفت، درک و بلند همتی موج زده و اولویت خواهند داشت و شما همیشه صدای خنده‌های شادی بخشی را در آن خواهید شنید.

جمعیت کنونی انسانها بر روی زمین چیزی بیش از هفت میلیارد نفر است که عددی حیرت انگیز است. اما اگر بخواهیم تعداد انسانهائی را که از آغاز آفرینش بر روی زمین زندگی میکردند در نظر بگیریم، عددی بسیار بزرگتر و غیرقابل شمارش خواهد بود. تمامی تاریخ طولانی بشری یک دوره آمادگی برای دریافت والدین راستین و یا نجات دهنده بوده است. تعداد بسیار زیاد و غیرقابل شمارش مردم بر روی زمین متولد شده، هر کسی در مسیر مخصوص زندگی کرده و سرانجام مرده‌اند و در این میان حتی یک نفر هم وجود نداشته که شاهد ظهور والدین راستین بوده باشد. حتی یک نفر نبوده که توانسته باشد والدین راستین را که به عنوان هدف غائی بشری پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، را پذیرفته و دریافت کند.

با توجه به این مسئله، ما بایستی با جدیت هر چه عمیقتر به مزیت زمانی زندگی در این عصر پی ببریم، چرا که به ما فرصتی داده شده تا در همزمانی با والدین راستین زیسته و در ملازمت به آنها زندگی کنیم. مقدسین و شهدای بسیار گذشته تمامی دارائی خود را یکجا پیشکش میکردند تا فرصت حتی یک ثانیه‌ای ملاقات با والدین راستین را میداشتند. ما چنین فرصت با ارزشی را به دست آورده‌ایم و بایستی بدانیم که زندگی ما در این زمان از چه ارزش والائی برخوردار بوده و ما نباید با مشغول کردن خود به چیزها و مسائل جانبی، حتی یک دقیقه و یک ثانیه آن را هدر بدهیم.

ما مردمی هستیم که از والدین راستین برکت دریافت کرده‌ایم. همانطور که در سخنان مادر در عبارت فوق عنوان شد، ملازمت به والدین راستین به ما رخصت برای ورود به عصری نوین را داده است، اکنون ما مسئولیتهائی بسیار بزرگ بر عهده داریم. یک مسئولیت بزرگ ما درک عمیق ارزش برکتی است که از جانب والدین راستین دریافت کرده و خانواده برکت گرفته‌ای راستین مملو از عشقی است که برپا ساخته‌ایم.

والدین و فرزند، زن و شوهر، برادران و خواهران در هر خانواده متمرکز بر عشق والدین بهشتی، و والدین راستین، باید برای یکدیگر زیسته و در تلاش باشند تا خانواده اصیل راستین خدا را بواقعیت درآورند.  برای انجام چنین چیزی، بسیار مهمتر از هر چیزی ارزش قائل شدن برای سنت هون دوک هه، انجام جدی و سرسختانه‌ آن در زندگی روزانه ما است.

چرا هون دوک هه مهم است؟ عشقی را که در خانواده‌های ما باید شکوفا شود تنها براساس استاندارد یگانگی با قلب والدین راستین به کمال خواهد رسید. تنها از طریق مطالعه سرسختانه و عمیق کلام والدین راستین، میتوان عشق راستین خدا و والدین راستین را درک کرد. بنابراین، لازم است تا تمامی اعضای خانواده کلام والدین راستین را هر روز مطالعه کرده و در یگانگی با هم و با خدا و والدین راستین تلاش داشته باشند تا عشق و اصل الهی موجود در  این کلام را هر چه عمیقتر بطور روحی تجربه کنند. برای انجام چنین چیزی لازم است تا ما سنت هون دوک هه را به عنوان یک سنت خانوادگی برپا داشته و برای همیشه آن را برای فرزندان ما و تمامی بازماندگانمان حفظ کنیم.

مسئولیت دیگر ما گسترش برکت ازدواج مقدس دریافت شده از جانب والدین راستین به تمامی مردم در اطراف ما است. عشق والدین راستین باید تمامی خانه و خانواده ما را لبریز ساخته به حدی که بطور طبیعی در تمامی اطراف ما جاری شده و تمامی همسایگان و مردم اجتماع و کل کشورمان را دربر گیرد. این هدف اصلی فعالیتهای ناجیان قبیله‌ای است. لازم است که ما در این راستا نقش یک پل را بعهده بگیریم که از طریق آن نور عشق راستین، زندگی راستین و نسب خونی راستین که ما از جانب والدین راستین دریافت کرده‌ایم، در تمامی دنیای اطراف ما نفوذ کرده و گسترش یافته و همه چیز و همه کس را دربر گیرد. با انجام چنین چیزی همانطور که خانواده ما متحول شده و به خانواده‌های راستین مبدل میشوند، میبایست تمامی همسایگانمان را در مسیر دریافت چنین برکت باشکوهی هدایت کنیم تا آنها نیز از چنین موهبتی لذت ببرند. همسایگان ما، بستگان ما و خلاصه تمامی مردم در اطراف ما هنوز در پس دیوارهای جهالت روحی در انتظار برای دریافت کلام زندگی بخش والدین راستین بسر میبرند. اگر ما این امکان را برای آنها بوجود نیاوریم، چه کسی چنین خواهد کرد؟ مگر نه اینکه با حرکت ما خدا برکت خود را جاری خواهد ساخت؟ ما با اطلاع رسانی درباره والدین راستین و تعالیم آنها به مردم در اطرافمان، بایستی تضمین کنیم که برای تاسیس چان ایل گوک که همان ایده‌آل یک خانواده واحد تحت تسلط خدا است، سرانجام تمامی مردم جهان دست در دست یکدیگر کار و تلاش خواهند کرد.

 

نکات برای  تعمق

  1. آیا کافی است که تنها من و یا تنها خانواده من خوشحال باشند؟ آیا مگر این هدف ما نیست که پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در بهشت را بگونه‌ای بوجود آوریم که در آن مردم در تمامی سطوح زندگی، در ملازمت به والدین بهشتی و والدین راستین با هم در قالب یک خانواده زندگی کنند؟ در این راستا چه باید کرد؟
  2. فکر میکنید چرا والدین راستین درباره برپائی سنت هون دوک هه در خانواده‌ها و دیگر سطوح تاکید دارند؟