ماموریتی بهشتی برای تمامی خانواده‌های برکت گرفته

کلام والدین راستین

برکتی را که شما از طریق دیدار با والدین راستین بهشت، زمین و بشریت دریافت می‌کنید نباید تنها در خانواده‌ی شما باقی مانده و متوقف شود. شما کسانی هستید که می‌توانید در برابر هفت میلیارد انسان روی زمین‏، چگونگی افتخار خود نسبت به برکت ازدواج را بنمایش بگذارید. لطفا به خاطر داشته باشید که با هر برکتی که دریافت می‌کنید‏ مسئولیتی وجود دارد که باید تقبل نمایید. یک طرفه نگاه نکنید. برکت در چنین مسیری بسوی شما می‌آید. در دنیای روح شما عشق را بسان هوا تنفس خواهید کرد و ویتنسینگ به معنای عشقی است که شما بذرش را کاشته‌اید.“ (مادر راستین‏، صفحه 1364 از کتاب چان سانگ گیانگ)

ناجی قبیله‌ای چیست؟

چقدر زیبا و شگفت انگیز خواهد بود اگر ما بتوانیم فرهنگی برای درآغوش گرفتن تمامی انسانها در اطرافمان بوجود آوریم، یعنی چنان فرهنگی که هر کسی با آن روبرو شد خواهان آن است تا جزیی از آن شود!

این درواقع سفری است که به ما این امکان را می‌دهد تا از طریق تزریق عشق خدا به تمامی روابطی که ما به هرنوعی درگیر آن هستیم‏، در نهایت یک خانواده‌ تحت تسلط خدا در سطح جهانی بوجود آوریم.

چه نیازی به قبیله داریم؟

هر خانواده‌ برکت گرفته‌ای از جانب والدین راستین، برای تقبل ماموریت ناجی قبیله‌ای صدا زده شده‌است. این انتظار والدین راستین بوده و مخصوصا پدر راستین قبل از رفتن به دنیای روح در آخرین دعایش این درخواست را عنوان کردند.

بطور عمومی فرد برای سر و سامان گرفتن به خانواده نیاز دارد. به همین خاطر‏ هر کدام از ما درگیریها و تقلاهای بسیاری برای تاسیس خانواده داشته و یا همچنان با آنها روبرو هستیم. اما به همین شکل خانواده نیز برای سر و سامان گرفتن راستین به قبیله نیاز دارد. قبیله شما باید بعنوان حصاری عمل کند که خانواده‌ شما را از گونه وزش باد و بلایا بدور نگه دارد. بدون تاسیس قبیله، خانواده براستی در صلح و آرامش نخواهد بود. ‌‌

یک ناجی قبیله چه باید انجام دهد؟

باید با تدریس اصل الهی و کلام والدین راستین و دادن برکت ازدواج مقدس، همراه با قلبی والدینی‏، مردم اطراف خود را بسوی والدین بهشتی هدایت کنیم.

هدف ناجی قبیله‌ای

به ارث بردن پایه‌ پیروزمندانه والدین راستین و گسترش آن‏ از طریق عشق ورزیدن‏، خدمت کردن، آموزش و دادن برکت به مردمی که به هر شکلی با خانواده‌ ما در ارتباط هستند و حتی در ورای آن در سطح جامعه و کشور.

استاندارد ناجی قبیله‌ای

نخست، باید استاندارد بهشتی چان ایل گوک را که والدین راستین برای ما بجای گذاشته‌اند درک و اجرا کنیم:

  • حمایت از نسب خونی
  • حمایت از قلب
  • حفظ دارایی عمومی
  • اجرای تعالیم والدین راستین در زندگی خود و سهیم شدن کلام والدین راستین با دیگران
  • فعالیتهای متمرکز بر هون دوک هه و ناجی قبیله‌ای در مراکز خانواده

دوم، براساس کلام والدین راستین در راستای انجام ماموریت ناجی قبیله‌ای، هدف این است که هر خانواده به 430 زوج برکت ازدواج مقدس بدهند. دادن برکت به معنای اجرای تمامی پنج مرحله‌ دریافت برکت‏ و تداوم آموزش برای پیش گرفتن زندگی خانواده برکت گرفته می‌باشد. چون 430 زوج عدد بزرگی است‏ و گاه موارد انجام آن از عهده یک خانواده برنمی‌آید،‏ مادر راستین از همه خانواده‌های برکت گرفته خواسته‌اند تا این کار را در قالب ترینیتی یا در قالب گروههای بزرگتر در سطح مراکز خانواده انجام بدهند. درواقع خانواده‌های برکت گرفته می‌توانند با خلاقیت، راههای مختلفی را برای همکاری و حمایت از یکدیگر بوجود آورند و اینگونه به دیگران اعلام کنند که همیشه می‌توانند روی همکاری یکدیگر حساب کنند.

سوم‏، خانواده‌هایی که ما برکت می‌دهیم باید بتوانند با پیش گرفتن زندگی خانواده برکت گرفته، یعنی یک زندگی براساس استانداردهای والدین راستین‏، بنوعی در فعالیتهای قبیله‌ای نیز سهیم شوند‏، از جمله اینکه در برنامه‌های سرویس هفتگی شرکت نموده و ده درصد از درآمد ماهانه خود را پیشکش کنند. 

چگونه شروع کنیم؟

  • لطفا برای شناخت مردمی که خدا بنوعی به زندگیتان وارد کرده است، وقت بگذارید.
  • از تمامی مردمی که به هر شکلی و در هر سطحی با آنها روبرو شده‌اید‏‏‏ یک لیست تهیه کنید. آنها را در دعاهایتان صدا کنید‏، به آنها عشق بدهید، در صورت امکان به خدمت آنها بشتابید و بطور جدی آنها را فرزندان خودتان خطاب کنید. 
  • شما باید به اتفاق همسرتان این فعالیتها را سازماندهی کرده و هدایت کنید. همواره با همسرتان در ارتباط با مسائل مختلف تبادل نظر کنید.
  • ترینیتی خانوادگی تشکیل دهید. سپس در گردهمائی‌های هفتگی ترینیتی خود مسائل مهم را به بحث بگذارید. بعنوان مثال از سطحی بسیار ساده، در ارتباط با افرادی که می‌شناسید صحبت کنید.
  • انجام ماموریت ناجی قبیله‌ای بستگی بسیار خاصی به بوجود آوردن محیط لازم و ایجاد ارتباط با دیگران دارد. در نتیجه در این مورد صحبت کرده و تحقیق بسیار داشته باشید.

برادران و خواهران خود در نهضت را دوست بدارید آنچنانکه خدا را دوست می‌دارید. چرا که راه شما بسوی بهشت از اینجا آغاز می‌شود. شما مرا دوست داشته و از من پیروی می‌کنید، اما من به شما می‌گویم که باید برادران و خواهرانتان را دوست داشته و با داشتن قلبی مشابه، پا به پای آنها کار و تلاش داشته باشید. نه خدا و نه والدین راستین، بلکه این برادران و خواهران شما هستند که می‌توانند راه میانبر بسوی بهشت را خیلی سریع به شما نشان بدهند. اگر شما در تلاش باشید تا بیشتر از عشق والدین و همسرانشان به آنها عشق بدهید، آنگاه بعنوان فاعل والامقام عشق برگزیده خواهید شد.“ (پدر راستین، صفحه 1200 از کتاب چان سانگ گیانگ)