در این بخش به بیانی تازه از حقیقت میپردازیم با این نیت که بتوانیم با درک کار و تلاش خدای زنده در این عصر، از خود انسانی راستین ساخته، خانواده‌ای راستین بنا نهاده و سرانجام دنیائی در قالب یک خانواده تحت تسلط خدا را برپا کنیم. به همین منظور، خواهش داریم تا با دعا و قلبی گشاده به گفتارهای ارائه شده در این بخش دل بدهید.

 

مقدمه عمومی

اصل آفرینش قسمت اول

اصل آفرینش قسمت دوم

اصل آفرینش قسمت سوم

اصل آفرینش قسمت چهارم

اصل آفرینش قسمت پنجم

اصل آفرینش قسمت ششم

سقوط بشر قسمت اول

سقوط بشر قسمت دوم

سقوط بشر قسمت سوم

رستگاری قسمت اول

رستگاری قسمت دوم

رستگاری قسمت سوم

رستگاری قسمت چهارم

رستاخیز قسمت اول

رستاخیز قسمت دوم

تقدیر

مقدمه بازسازی

پایه برای ناجی یا والدین راستین

مشیت الهی در خانواده آدم

مشیت الهی در خانواده نوح

مشیت الهی در خانواده ابراهیم قسمت اول

مشیت الهی در خانواده ابراهیم قسمت دوم

مشیت الهی در خانواده ابراهیم قسمت سوم

دوره‌های یعقوب، موسی، عیسی

مشیت الهی در دوره موسی قسمت اول

مشیت الهی در دوره موسی قسمت دوم

مشیت الهی در دوره موسی قسمت سوم

مشیت الهی در دوره موسی قسمت چهارم

مشیت الهی در دوره عیسی قسمت اول

مشیت الهی در دوره عیسی قسمت دوم

مشیت الهی در دوره عیسی قسمت سوم

عصر هویت زمانی

تشابه دو عصر

آمادگی برای ظهور والدین راستین

جنگهای جهانی

ظهور والدین راستین قسمت اول

ظهور والدین راستین قسمت دوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *