۱. آهنگ پیروزیها

۲. سرود جدیدی از الهام

۳. برکت شکوه

۴. باغ بازسازی

۵. شکوه باغ عدن

۶. سرود نسیم بهار

۷. سرود جوانان

۸. پیشکش من

۹. فدا کن

۱۰. رژۀ اصلی جوانان

۱۱. پیشتازی عصر تازه

۱۲. سرود سرباز حق

۱۳. سربازان متحد

۱۴. نور در شرق

۱۵. قلب پدر

۱۶. یکی شویم

۱۷. جای سکونت پدر

۱۸. سرود باغ

۱۹. درخشش سرزمین خورشید

۲۰. خدا نامید

۲۱. اوه برۀ کوچک

۲۲. صلیب من

۲۳. در کنار چشمه حیات

۲۴. سرور آمده است

۲۵. وقتی به خدا توجه کنیم

۲۶. روز شکوه

۲۷. سرود مهمانی

۲۸. اجداد ما

۲۹. نور شکوه

۳۰. تان شیم گا

۳۱. سرود اتحاد

۳۲. سرود تازه عدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *