Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۹

پدر در عشق به خدا

براساس خاطرات اعضای قدیمی با پدر راستین کلام والدین راستین یک میهن پرست آماده است که خانواده، خویشاوندان و قبیله اش را برای خاطر ملت قربانی کند. همسر وفادار آماده است که خود را به خاطر شوهرش قربانی کند و پسر خلف خود را فدای پدر و مادرش می کند. فداکاری به خاطر خوبی اصل بنیادی است. فداکاری به معنای انکار کردن خود است. فداکاری کامل انکار کامل خود می‌باشد. (چان سانگ گیانگ) شما نمیدانید که خدا چه بی امان مرا تحت آموزشهای سخت قرار داده بود، برای من خدا …

معنا و راز انکار خود

براساس خاطرات اعضا و حواریون اولیه پدر راستین – سا گیل جا خودخواهی بزرگ فرشته مبنی بر اینکه می‌خواست از خدا عشق بیشتری دریافت کند، به حوا و سپس به آدم منتقل شد و این سرانجام به عنوان ارثیه به تمامی بازماندگان آدم و حوا رسید. امروز بشریت به تمامی انسانهائی خودخواه و خودمحور هستند. اگر قرار است که بشریت به خدا بازگردد، باید بطور بنیادی در مسیر متضاد با خودخواهی گام بردارد. به عبارت دیگر، ما بایستی خودانکاری کامل را به مرحله اجرا درآوریم. شیطان، با کسانی است که …

پیام مادر راستین در سرویس گردهمائی امید برای منطقه شماره ۱ ژاپن

هفتم فوریه ۲۰۲۱ خانواده های برکت گرفته محبوب و رهبران ژاپن بهشتی، من شما را بسیار دوست دارم. امروز، به ویژه، رئیس منطقه آقای بنگ سنگ ایل خطبه ای پر از فضل و با عزم برای نیل به پیروزی مطلق ارائه دادند. همان طور که به سخنان او گوش می دادم بسیار سپاسگزار بوده و اشک ریختم.  برای لحظه‌ای پدر راستین قبل از سانگهوا به خاطرم آمد. بر خلاف افراد هم سن و سال من، پدر راستین بسیاری از آهنگ های فولکلور [کودکان] را نمی‌دانست. در میان ترانه‌های فولکلور که …

چگونگی عشق خدا را که پدر مون تجربه کرد

براساس تستیمونی اعضای قدیمی – خانم سا گیل جا پدر گفت که خدا قول برکت بیکرانی را به او داد. درست بسان اسحق که به یعقوب برکت داده بود، خدا به پدر مون برکت داد. به او گفت: تو در میان برادران و خواهرانت در باشکوه‌ترین مقام قرار خواهی داشت. اگر چه یعقوب برای دوری جستن از غضب عیسو می‌بایست به هران و یا به جهنم برود و بیست و یک سال را در آنجا سپری کند. به همین صورت، خدا پدر را در مقابل حمله شیطان تنها گذاشت، اگر …

پیام مادر راستین در گردهمائی مخصوص آنلاین

پیام مادر راستین در گردهمائی مخصوص آنلاین رهبران کره‌ای ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ رهبران عزیز از دیدن شما بسیار خوشوقتم. آفریننده ما، والدین بهشتی به مدت شش هزار سال منتظر بود تا این دوره زمانی از مشیت الهی، این روز را ببیند. او چقدر انتظار کشید تا شاهد روزی باشد که کار و تلاش او به نتیجه برسد. رویای خدا این بود که با فرزندانش بر روی زمین، در یک جشن و پایکوبی بی‌پایان و ممتد زندگی کند. او دنیای ابدی روح را در نظر داشت که بتواند در آن با …