Daily Archives: ۲۴ دی ۱۳۹۹

تداوم روشنگری روح و خرد انسان توسط ادیان جهانی

– نقش مذهب کلام والدین راستین در سراسر جهان مذاهب زیادی وجود دارند و قرار است این ادیان چه چیزی را آموزش بدهند؟ اولویت برای هر دینی، آموزش صحیح دادن در باره خدا است، دینی که در مورد خدا به روشی گنگ یا مبهم تعلیم می‌دهد، ما را دچار عدم اطمینان می‌کند. اگر خدا براستی وجود دارد و البته که وجود دارد، پس یک دین واقعی باید آموزش بدهد که خدا چه نوع ماهیتی است، عشق او چگونه است و غیره و غیره. [چم پو مو گیانگ ۱۱.۱.۱: ۱] هنگامی …