Daily Archives: ۲۲ دی ۱۳۹۹

پیام سال نو ۲۰۲۱

پیام مادر راستین در نشست رهبران چان ایل گوگ ۲۰۲۱، هشتم ژانویه ۲۰۲۱ رهبران و خانواده‌های برکت گرفته انجمن مقدس والدین بهشتی در سراسر جهان، برای این سال جدید، سال گاو سفید، چه عهد و پیمانی بسته‌اید؟ دعا می‌کنم که برکات و حمایتهای بیکران خدا، همیشه شامل حال شما باشد. برای افرادی که در جوامع ارضی یا روستایی زندگی می‌کنند، گاو حیوانی است که در نزدیکی خاصی به انسان زندگی می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها حیوانات پرورش می‌دهند، اما گاو تنها حیوانی است که در طول تمامی زندگی، همه چیز خود …

روز بچه‌های راستین ۲۰۲۰

سخنرانی مادر راستین در شصت و یکمین سالروز بچه‌های راستین و سی وسومین سالروز تأسیس کشور متحد بهشت و زمین و سرویس مخصوص یکشنبه برای انتقال مرکز خانواده ”چان وون“ به ساختمان اصلی مرکز آموزشی بهشت و زمین ”چان بو“ – ۱۵ نوامبر، ۲۰۲۰، مرکز چان وون در مرکز آموزشی بهشت و زمین چان بو امروز شصت و یکمین روز بچه‌های راستین است، اینطور نیست؟ اگر این روز یک فرد بود، او ”هان گاپ“ ]شصتمین روز تولد، تکمیل دوره شصت ساله] خود را گذرانده بود. آیا شمایی که در روز …