راهنمای معنوی

پدر در عشق به خدا

براساس خاطرات اعضای قدیمی با پدر راستین کلام والدین راستین یک میهن پرست آماده است که خانواده، خویشاوندان و قبیله اش را برای خاطر ملت قربانی کند. همسر وفادار آماده است که خود را به خاطر شوهرش قربانی کند و پسر خلف خود را فدای پدر و مادرش می کند. فداکاری به خاطر خوبی اصل بنیادی است. فداکاری به معنای انکار کردن خود است. فداکاری کامل انکار کامل خود می‌باشد. (چان سانگ گیانگ) شما نمیدانید که خدا چه بی امان مرا تحت آموزشهای سخت قرار داده بود، برای من خدا …

معنا و راز انکار خود

براساس خاطرات اعضا و حواریون اولیه پدر راستین – سا گیل جا خودخواهی بزرگ فرشته مبنی بر اینکه می‌خواست از خدا عشق بیشتری دریافت کند، به حوا و سپس به آدم منتقل شد و این سرانجام به عنوان ارثیه به تمامی بازماندگان آدم و حوا رسید. امروز بشریت به تمامی انسانهائی خودخواه و خودمحور هستند. اگر قرار است که بشریت به خدا بازگردد، باید بطور بنیادی در مسیر متضاد با خودخواهی گام بردارد. به عبارت دیگر، ما بایستی خودانکاری کامل را به مرحله اجرا درآوریم. شیطان، با کسانی است که …

چگونگی عشق خدا را که پدر مون تجربه کرد

براساس تستیمونی اعضای قدیمی – خانم سا گیل جا پدر گفت که خدا قول برکت بیکرانی را به او داد. درست بسان اسحق که به یعقوب برکت داده بود، خدا به پدر مون برکت داد. به او گفت: تو در میان برادران و خواهرانت در باشکوه‌ترین مقام قرار خواهی داشت. اگر چه یعقوب برای دوری جستن از غضب عیسو می‌بایست به هران و یا به جهنم برود و بیست و یک سال را در آنجا سپری کند. به همین صورت، خدا پدر را در مقابل حمله شیطان تنها گذاشت، اگر …

تداوم روشنگری روح و خرد انسان توسط ادیان جهانی

– نقش مذهب کلام والدین راستین در سراسر جهان مذاهب زیادی وجود دارند و قرار است این ادیان چه چیزی را آموزش بدهند؟ اولویت برای هر دینی، آموزش صحیح دادن در باره خدا است، دینی که در مورد خدا به روشی گنگ یا مبهم تعلیم می‌دهد، ما را دچار عدم اطمینان می‌کند. اگر خدا براستی وجود دارد و البته که وجود دارد، پس یک دین واقعی باید آموزش بدهد که خدا چه نوع ماهیتی است، عشق او چگونه است و غیره و غیره. [چم پو مو گیانگ ۱۱.۱.۱: ۱] هنگامی …

به ارث بردن سنت‌های چان ایل گوک

– سنت‌های چان ایل گوک ارزش ابدی بشریت را نشان می‌دهد سخنان والدین راستین چه چیزی دارید که می‌توانید به آن افتخار کنید؟ آیا می‌توانید به پول یا تحصیلات خود افتخار کنید؟ به چه چیزی می‌توانید افتخار کنید؟ از زمان سانگ هوا پدر راستین، او در بون یانگ وان آرام گرفته و من هر روز برای ارائه چانگ‌سانگ به آنجا می‌روم. در فرهنگ سنتی کره، وقتی پدر یا مادری از خانواده‌ای اصیل از دنیا می‌روند، فرزندان برای مدت سه سال بر سر مزار والدین خود عزاداری می‌کنند. فرد به خانه …

سه مرحله زندگی انسان

دنیای رحم، دنیای زمین و دنیای روح کلمات والدین راستین با فرارسیدن زمان لازم، همه ما باید به زندگی در رحم مادر خود پایان داده و زندگی بر روی زمین را آغاز کنیم. صرف نظر از اینکه ما بخواهیم یا نخواهیم، قانون جهان هستی اینگونه عمل می کند. سپس دنیایی جدید، وسیع و بی حد و مرز در برابر ما آشکار می‌شود. دنیایی که (در درون رحم) هرگز آن را در خواب و خیال خود نمی‌دیدیم. زندگی ما در آب پایان یافته و زندگی روی زمین آغاز می‌شود. یک زندگی …

چگونگی رفتار، گفتار و کردار راستین ما

رویای والدین بهشتی تاسیس یک خانواده جهانی متمرکز بر او است. یکی از فوری ترین مسائلی که مانع تحقق این رویا می شود، درگیری بین قابیل و هابیل است. ناجیان قبیله‌ای بهشتی نیز وظیفه دارند این مسئله را در هر یک از قبایل خود حل و فصل کنند. والدین راستین اعلام کردند که عقیده دیگری و من، یافتن عشقی که نیازهای دیگران را با نیازهای من هماهنگ کند، کلید حل ریشه این مشکل برای زندگی مشترک قابیل و هابیل است. عقیده دیگران و من چه رابطه ای با عشق راستین …

روز بچه‌های راستین از زبان پدر راستین

از کتاب چان سانگ گیانگ پس از اینکه خداوند همه چیز را در بهشت و زمین آفرید، قرار بود تا متمرکز بر آدم و حوا به استقبال روز بچه‌ها برود. اگر او می‌توانست در آن زمان چنین کند، پس از آن روز والدین، روز مخلوقات و روز خدا را تاسیس می‌کرد. با توجه به این امر، روز بچه‌ها چه روزی است؟ روزی است که در آن می‌توانیم به عنوان فرزند (خدا) پیروز شده و به مقام باشکوه جهانی نائل شویم. با این حال، از آنجا که اجداد بشری سقوط کردند، …

معیار زندگی مرتبط با والدین راستین

به منظور دمیدن عشق راستین فکر می کنید والدین بهشتی چگونه پادشاهی بهشتی را بر روی زمین و در دنیای روح ​​طراحی کرده‌اند؟ والدین راستین فرمودند: بهشت چگونه مکانی است؟ هیچ دشمنی و حسادت در بهشت ​​وجود ندارد. آنجا دنیای آزادی است که مردم از یکدیگر مراقبت کرده و از آنها مراقبت می‌شود. آنجا  دنیایی نیست که توسط پول، افتخار یا قدرت اداره شود. آنجا دنیایی است که وقتی یک نفر کار خوب انجام می‌دهد، آن کار را به نیابت از کل انجام می دهد، و وقتی یک نفر چیزی …

صداقت و درستکاری خدا را تحت تاثیر قرار می‌دهد

– جان سانگ ارائه شده بر روی زمین به قلب خدا نیز می رسد کلام والدین راستین جانگ سانگ شما می تواند حتی والدین بهشتی را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. شما باید جانگ سانگ را با عزم مرگ و زندگی ارائه دهید. [خطبه ها ، ۳۵-۳۳۱ ، ۱۹۷۰.۱۱.۰۱] اگر با ریسمان جانگ سانگ به خدا متصل شوید، خدا کاملاً در پیوند به شما خواهد بود. راهی برای شکستن پیوندهای ایجاد شده توسط جانگ سانگ وجود ندارد. به همین دلیل است که ما ذات و واقعیت خدا را با ریسمان …